Szkolenie w Wietnamie – rekrutacja!

YELL – “Youth Entrepreneurship and Leadership Laboratory” to projekt, realizowany przez Chorągiew Opolską ZHP przy współpracy z organizacjami z Filipin, Wietnamu, Hiszpanii i Niemiec.
W najbliższy czwartek pierwsi uczestnicy wyjadą na tygodniowe seminarium w stolicy Filipin – Manili.
Kolejnym elementem projektu będzie szkolenie w Wietnamie, poświęcone przedsiębiorczości młodzieży, które odbędzie się w dniach 1-8 maja 2015 roku.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do udziału w szkoleniu z ramienia naszej chorągwi.Szukamy osób:
– mających ukończone 18 lat oraz co najmniej otwartą próbę przewodnikowską, aktywnych w prowadzeniu drużyny, na polu swojego szczepu, hufca lub chorągwi,
– chcących zdobyć nową wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi,
– posługujących się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu,
– gotowych do zrealizowania zadań przygotowawczych i podsumowujących szkolenie,
– gotowych do realizacji działań z zakresu współpracy międzynarodowej w przyszłości.

Na zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniu czekamy do 20 marca br. na adres magda.lenartowicz@zhp.net.pl.

Wkład własny uczestnika do udziału w projekcie wynosi 400 euro (ok. 40% kosztów podróży). Koszt ten może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dodatkowego współfinansowania.

W ramach wpisowego oraz otrzymanego grantu zapewniamy:
– przelot z Warszawy lub Wrocławia na miejsce szkolenia w Wietnamie* i z powrotem oraz przejazdy krajowe,
– zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkolenia,
– bogaty i rozwijający program, stwarzający okazję do dyskusji w gronie uczestników z różnych krajów świata,
– materiały informacyjne i edukacyjne.

* Planowany wylot 30 kwietnia, powrót 10 maja 2015 r.

Dodaj komentarz