Szkolenie HAL 2009

 

Harcerska Akcja Letnia zbliża się.

W minioną sobotę odbyło się szkolenie dla komendantów i kwatermistrzów obozów i kolonii organizowanych przez Opolskie hufce. W szkoleniu wzięło udział 15 instruktorów z 6 hufców.

 W trakcie szkolenia omówione zostały zasady obowiązujące w czasie HAL 2009 ze szczególnym naciskiem na zasady rejestracji oraz rozliczenia placówek.

Dodaj komentarz