Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 1/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie uzupełnienia przez Hufce Chorągwi Opolskiej
danych w Ewidencji ZHP


Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 1 i 7 Statutu ZHP oraz pkt. 3 ppkt. 7 Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej, Rada Chorągwi Opolskiej ZHP przyjmuje stanowisko w brzmieniu:
„Zobowiązuje się wszystkie Hufce Chorągwi Opolskiej ZHP do uzupełnienia danych w Ewidencji ZHP do dnia 31.12 2009r.”


Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz