Sprawozdanie ze zbiórki publicznej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle informuje, że na podstawie decyzji  Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr SO.El. 5022-3/10 z dnia 09.03.2010 roku została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach 15.03.2010 – 31.12.2010 na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych  wyniosła: 4 710,79 zł

( cztery tysiące siedemset dziesięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)

 

w tym:

a) w puszkach kwestarskich: 4 710,79 zł
b) w sprzedaży cegiełek wartościowych: 0,00 zł
c) sprzedaż przedmiotów i usług: 0,00 zł
2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki:    0,00 zł
3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej:    :    4 710,79 zł
4. Rozliczenie wykorzystania środków ze zbiórki publicznej, w rozbiciu na poszczególne cele określone w pozwoleniu na zbiórkę:
a) współfinansowanie działań programowych gromad zuchowych i drużyn harcerskich w ramach projektu „100 działań na 100-lecie harcerstwa”: 4 710,79 zł

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom!
hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
komendant
Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

Dodaj komentarz