Sprawozdania za rok 2013 przekazne do MPiPS

Sprawozdanie

15 lipca br. przekazane zostały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, sprawozdania dotyczące roku 2013 tj.:

1. Bilans za rok 2013
2. Rachunek Zysków i Strat  za rok 2013
3. Informację dodatkową za rok 2013
4. Sprawozdanie merytoryczneWcześniej dokumenty zostały zatwierdzone przez właściwe władze chorągwi:
1. Sprawozdanie finansowe uchwałą Chorągwianej Komisji Rewizyjnej nr 2/2014 z dnia 13 lipca 2014 r.
2. Sprawozdanie merytoryczne uchwałą komendy chorągwi nr 3/II/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.

Dodaj komentarz