Spis ZHP zakończony!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 12 lutego br. została zakończona weryfikacja danych w systemie Ewidencja ZHP. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pracy udało nam się zweryfikować dane ponad 81 000 zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP. W ten sposób wkroczyliśmy w nową erę poznawania naszej organizacji na podstawie danych, które będziemy mogli dowolnie analizować. Około 22 lutego br. zostaną udostępnione harcerskim komendom podstawowe stale dostępne statystyki.

Aktualnie baza Ewidencji ZHP jest analizowana i „czyszczona”, wprowadzany jest także nowy system indeksowania, co przyśpieszy i ułatwi generowanie statystyk. Dokonywane są również poprawki i modyfikacje zaproponowane przez środowiska harcerskie podczas dotychczasowej pracy z systemem Ewidencja ZHP od połowy listopada 2011 r.

1 marca br. nastąpi ponowne włączenie podstawowej wersji Ewidencji ZHP z dostępnymi funkcjonalnościami:
– edycja członkowska,
– edycja informacji o składkach członka ZHP,
– edycja informacji o służbie instruktorskiej,
– edycja informacji o odznakach, uprawnieniach, odznaczeniach,
– edycja informacji o jednostce,
– funkcjonalność kampanii bohater,
– funkcjonalność okresu próbnego jednostki,
– funkcjonalność różnych zespołów jednostek.

Wszystkie świadczenia dla członków ZHP dotyczą tylko tych osób, który wpisane są w systemie Ewidencja ZHP (np. ubezpieczenie, zwolnienie z VAT). Dla nowych członków ZHP, którzy wstąpią do organizacji  między 12 lutego a 1 marca br., świadczenia te będą dostępne, jeśli szef jednostki, do której należy nowy członek ZHP, wypełni papierową ankietę dostępną jako alternatywa dla weryfikacji danych (załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 85/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie weryfikacji danych w systemie Ewidencja ZHP Związku Harcerstwa Polskiego) i złoży ją we właściwej komendzie hufca, chorągwi lub GK ZHP.

Osoby, których dane nie zostały wpisane do systemu Ewidencja ZHP, będące członkami ZHP, nie będą mogły korzystać z praw należnych członkom ZHP wpisanym do Ewidencji ZHP. Z tego powodu należy wprowadzić dane tych członków ZHP do systemu niezwłocznie po odblokowaniu Ewidencji ZHP (tj. 1 marca br.).

Dane nowych członków ZHP, zgłoszonych na podstawie papierowych ankiet (w okresie od 12 lutego do 1 marca br.) należy wprowadzić do systemu Ewidencja ZHP niezwłocznie po 1 marca br., ponieważ ważność tych ankiet obowiązuje tylko do 1 marca br.

Wydział Systemów Informatycznych GK ZHP będzie wprowadzał kolejne funkcjonalności ułatwiające drużynowemu oraz harcerskim komendam pracę. Dzięki temu podstawowe jednostki organizacyjne ZHP czerpać będą wiele korzyści z wprowadzenia systemu Ewidencja ZHP. O nowych funkcjonalnościach będziemy na bieżąco informować.

hm. Rafał Bednarczyk

członek GK ZHP (odpowiedzialny za system Ewidencja ZHP)

Dodaj komentarz