Specjalny Ls. 1/2010

Komendant                                                             Opole, 19 kwietnia 2010 r.
Chorągwi Opolskiej
Związku Harcerstwa Polskiego

 

Zuchy,
Harcerki, i harcerze
Instruktorki i Instruktorzy
Chorągwi Opolskiej
Związku Harcerstwa Polskiego

 

Specjalny Ls. 1/2010

 

Śpieszmy się kochać ludzi…
Tak  szybko odchodzą…

 

Druhny i Druhowie!
Odszedł na Wieczną Wartę phm. Mirosław Chołuj, wieloletni Kapelan Chorągwi Opolskiej ZHP.
Śmierć ta dla nas to niepowetowana strata. Odszedł niezwykły kapelan, instruktor, którego harcerska służba wywarła wielki wpływ na kształtowanie się oblicza harcerstwa. Pozostawił w naszych sercach ból, żal i smutek. Swą służbą, pracą i całym życiem niósł przesłanie w jaki sposób należy pełnić harcerską służbę Bogu, Polsce i Bliźnim, aż do ostatniej chwili swego życia.
Pozostawił całe pokolenia wychowanków i instruktorów, którzy dzięki Niemu pamiętać będą, że życie jest tylko wtedy coś warte,        jeżeli jest służbą. 
 

Druhny i Druhowie!
 

1. Ogłaszam czterotygodniową żałobę w Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.
5. Polecam opuścić flagi do połowy masztu na znak żałoby.
 

Czuwaj!
/-/ hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz