Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Czytaj dalej

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Czytaj dalej

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Siła międzynarodowej współpracy

Jak rozwija się współpraca międzynarodowa samorządów i organizacji na Opolszczyźnie?

Na ile przynależność do europejskiej wspólnoty sprzyja procesom demokratyzacji, kształtowaniu aktywności obywatelskiej i budowie społeczeństwa obywatelskiego?

Jakie korzyści czerpie Polska i Opolszczyzna z członkostwa w Unii Europejskiej, a jakie niesie to za sobą wyzwania?

Jakie miejsce zajmuje Województwo Opolskie na polu współpracy międzyregionalnej?

A jak to wszystko może przełożyć się na działania młodzieży?

To tylko kilka pytań, na które już wkrótce będziemy starali się znaleźć odpowiedź. Chorągiew Opolska ZHP od lat coraz skuteczniej prowadzi międzynarodową współpracę na rzecz wsparcia edukacji i wychowania młodych ludzi. Teraz, w 25-leciu polskiej samorządności i w 11 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej będziemy chcieli zastanowić się, w jaki sposób te dwa wymiary: lokalny i globalny łączą się w jedną spójną, twórczą całość. W ramach programu, któremu patronuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych będziemy chcieli zastanowić się, ile jest Opolszczyzny w Europie, a ile Europy w Opolszczyźnie i w nas samych.

Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania w zakresie regionalnej współpracy transgranicznej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej” to projekt realizowany w ramach konkursu dotacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poświęconego wymiarowi samorządowemu polskiej polityki zagranicznej przez Chorągiew Opolską ZHP w szerokim partnerstwie z samorządem województwa i samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem biznesowym i naukowym, poświęcony współpracy międzynarodowej, jej efektom w różnych obszarach oraz korzyściom i wyzwaniom związanym z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w ponad 10 lat po akcesji.

Na projekt złoży się cykl różnorodnych wydarzeń, które mają doprowadzić do szerokiej debaty na temat sukcesów i wyzwań związanych z polską polityką zagraniczną i współpracą transgraniczną w wymiarze lokalnym, możliwości rozwoju, jakie stwarzają kontakty międzynarodowe, korzyści na różnych polach, jakie przynosi przynależność do europejskiej wspólnoty.

Elementem otwierającym projekt będzie cykl debat lokalnych, które przeprowadzone zostaną w każdym powiecie na terenie Województwa Opolskiego.

Podczas każdej z debat lokalnych chcielibyśmy zgromadzić przedstawicieli samorządu, lokalnych instytucji, szkół, organizacji pozarządowych, liderów społecznych na wspólnej debacie dotyczącej szans i możliwości związanych ze współpracą międzynarodową. Chcemy promować dobre praktyki i najciekawsze projekty organizacji i instytucji, które już taką współpracę prowadzą, pokazywać, w jaki sposób może kształtować się współpraca między regionami partnerskimi z korzyścią dla całej społeczności, zastanowić się, jakie trudności napotykają lokalne organizacje chcące podjąć się współpracy międzynarodowej i jak możemy wykorzystywać tego typu formy działań jeszcze skuteczniej.

Jako organizacja, która od kilku lat skutecznie wykorzystuje możliwości związane ze współpracą międzynarodową dla edukacji i wychowania młodzieży chcemy pokazać, iż tego typu działania mogą skutecznie wspierać rozwój społeczności lokalnych na różnych polach.

Dobre praktyki, zaprezentowane podczas debat, staną się (za zgodą autorów) podstawą do stworzenia we współpracy z Urzędem Marszałkowskim objazdowej wystawy fotograficznej, prezentującej najciekawsze przykłady współpracy międzynarodowej w poszczególnych samorządach.

Wnioski wypracowane podczas debat lokalnych stanowić będą materiał bazowy dla debaty wojewódzkiej, podczas której spotka się 150 przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych by wspólnie przeanalizować stan i możliwości współpracy międzynarodowej w Województwie Opolskim w wymiarze gospodarczym, społecznym, edukacyjnym i samorządowym.

Uzupełnieniem cyklu działań będą przedsięwzięcia skierowane do młodzieży – kawiarenka obywatelska oraz warsztaty, które przeprowadzone zostaną w ramach międzynarodowego zlotu Intercamp.

Już wkrótce przedstawimy pełen harmonogram działań, związanych z realizacją projektu. Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń w poszczególnych powiatach i udziału w debatach lokalnych oraz debacie wojewódzkiej!!!

Create AccountLog In Your Account