Seminarium na Filipinach – rekrutacja!


YELL – “Youth Entrepreneurship and Leadership Laboratory”
to projekt, realizowany przez Chorągiew Opolską ZHP przy współpracy z organizacjami z Filipin, Wietnamu, Hiszpanii i Niemiec.
W minionym tygodniu we Wrocławiu odbyło się spotkanie przygotowawcze w ramach projektu.
Jego pierwszym elementem będzie seminarium na Filipinach, poświęcone przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, które odbędzie się w dniach 13-20 marca 2015 roku.

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do udziału w seminarium z ramienia naszej chorągwi.

Szukamy osób:
– będących instruktorami ZHP, aktywnymi na polu swojego hufca lub chorągwi,
– będących młodymi przedsiębiorcami (lub spółdzielcami) bądź posiadających wiedzę i/lub doświadczenia z zakresu przedsiębiorczości społecznej, szczególnie wśród młodych ludzi,
– posługujących się językiem angielskim w stopniu co najmniej B2,
– gotowych do zrealizowania zadań przygotowawczych do seminarium,
– gotowych do współpracy w dalszych działaniach z zakresu współpracy międzynarodowej na polu chorągwi.

Na zgłoszenia osób chętnych do uczestnictwa w seminarium czekamy do 17 grudnia br. na adres magda.lenartowicz@zhp.net.pl.

Wkład własny uczestnika do udziału w projekcie wynosi 450 euro (ok. 40% kosztów podróży). Koszt ten może ulec zmniejszeniu w przypadku pozyskania dodatkowego współfinansowania.

W ramach wpisowego oraz otrzymanego grantu zapewniamy:
– przelot z Warszawy na miejsce seminarium (Davao, Filipiny)* i z powrotem oraz przejazdy krajowe,
– zakwaterowanie i wyżywienie podczas seminarium,
– bogaty i rozwijający program, stwarzający okazję do dyskusji w gronie uczestników z różnych krajów świata,
– materiały informacyjne i edukacyjne.

* Planowany wylot 12 marca, powrót 22 marca 2015 r.