Rozkaz Specjalny Ls.1/2009

Związku Harcerstwa Polskiego                                          Opole, 10 lipca 2009

Komendant
Chorągwi Opolskiej
Zuchy,
Harcerki i Harcerze,
Instruktorki i Instruktorzy
Chorągwi Opolskiej
Związku Harcerstwa Polskiego


Specjalny Ls.1/2009


Idzie noc
Słońce już zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz
W cichym śnie spocznij już
Bóg jest tużDruhny i Druhowie!

10 lipca w wieku 68 lat odszedł na Wieczną Wartę hm. Bronisław Turkiewicz  Przewodniczący Rady Chorągwi Opolskiej ZHP, wieloletni Komendant Hufca Opole – Rejon, były Przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP.
Śmierć ta dla nas to niepowetowana strata. Odszedł niezwykły Instruktor, którego harcerska służba wywarła wielki wpływ na kształtowanie się oblicza harcerstwa. Pozostawił w naszych sercach ból, żal i smutek. Swą pracą i całym życiem niósł przesłanie, w jaki sposób należy pełnić Harcerską służbę Bogu, Polsce i Bliźnim, aż do ostatniej chwili swego życia.
Odszedł instruktor, dla którego rota zobowiązania instruktorskiego wyznaczała drogę życia. Pozostawił jednak całe pokolenia swoich wychowanków, którzy dzięki Niemu pamiętać będą, że życie jest tylko wtedy coś warte, jeżeli jest służbą.


Druhny i Druhowie!
1.    Ogłaszam czterotygodniową żałobę w Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego.
2.    Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn i obozów.
3.    Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
4.    Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

5.    Polecam we wszystkich ośrodkach i obozach opuścić flagi do połowy masztu na znak żałoby

Czuwaj!

hm. Irena Bryła