Rozkaz Specjalny Ls. 1/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                      Głuchołazy, 11.10.2008r
Komenda Chorągwi w Opolu

Rozkaz Specjalny Ls. 1/2008

Druhny i druhowie!

Spotykamy się w Głuchołazach dla uczczenia półwiecznej działalności Chorągwi na rzecz Ziemi Opolskiej oraz dziesięciolecia obrony Opolszczyzny jako województwa.
50 lat pod jednym sztandarem służymy Bogu, ludziom i Ojczyźnie.
Naszą służbą dnia codziennego, szczególnie widoczną w czasie powodzi czy wspomnianej batalii o byt Opolszczyzny, po raz kolejny udowodniliśmy ponadczasowy charakter Metody Harcerskiej.
Druhny i druhowie, Instruktorki i instruktorzy w chwilach takich jak ta pamiętamy, że kształt otaczającego nas świata zależy właśnie od nas – „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, dlatego  Czuwajmy w codziennej służbie, a nasza rzetelna praca przełoży się na wspaniałą pracę zastępów, drużyn i hufców, wreszcie całego naszego środowiska.

Czuwaj !
hm. Irena Bryła