Rozkaz L. 9/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                            Opole, 16.07.2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 9/2009

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi hm. Maciejowi Pawłowi Bandurskiemu z Hufca ZHP Nysa

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA