Rozkaz L. 9/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                     30 grudnia 2008 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 
Rozkaz L. 9/2008

 

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. Z dniem 15 grudnia 2008 powołuję Chorągwianą Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
– hm. Tadeusz Rak – przewodniczący,
– hm. Zbigniew Kawecki – członek,
– pwd. Rafał Pawluś – członek.

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Grzegorzowi Krzyśków z Hufca ZHP Niemodlin

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA

Dodaj komentarz