Rozkaz L8/ 2010

Opole, 18 październik 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                    

Komendant Chorągwi Opolskiej

 

 Rozkaz L. 8/2010

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. I Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP zwołany przez Komendę Choragwi Uchwałą nr 3/2010 na dzień  20 listopada 2010 odbędzie się w Opolu w Klubie Garnizonowym przy ul. Domańskiego 68.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5.10.2010 otwieram próbę na stopień podharcmistrza  druhowi pwd. Radosławowi Dunaj z Hufca Nysa.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.
13.1. Odznaczenia.
13.1.1. Na wniosek Kapituły OHOT z dnia 28.09.2010r. przyznaję odznakę II stopnia Opolskiej Harcerskiej Odznaki Turystycznej OHOT dh. pwd. Piotr Łeśko H.O., potwierdzonej legitymacją OHOT
13.1.2. Na wniosek Kapituły OHOT z dnia 28.09.2010r. przyznaję odznakę I stopnia Opolskiej Harcerskiej Odznaki Turystycznej OHOT druhnom i druhom:

dh. Alicja Chmielewsa, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  23/2010
dh. Sylwia Janowska, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  24/2010
dh. Grzegorz Kulawski , potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  25/2010
dh. Paulina Kwaśniewicz, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  26/2010
dh. Katarzyna Łodzińska , potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  27/2010
dh. Elżbieta Pytlik, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  28/2010
dh. Mariusz Turek, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  29/2010
dh. Dominika Malorn, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  30/2010
dh. Paula Migała, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  31/2010
dh. Wioleta Gmyrek, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  32/2010
dh. Julia Kajzerek, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  33/2010
dh. Tomasz Tobias, potwierdzonej legitymacją OHOT z numerem oznaki  34/2010

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Ewie Zawada z Hufca Kędzierzyn-Koźle

Czuwaj!
hm. Irena Bryła

1 myśl na temat “Rozkaz L8/ 2010

Dodaj komentarz