Rozkaz L. 8/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                 Opole, 10 grudzień 2008 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 Rozkaz L. 8/2008

2.  Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu  hufca ZHP Nysa z dnia 22.11.2008r.
2.3.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnych Hufca ZHP Nysa
– hm. Dariusz Skirewski –przewodniczący,
– hm. Jolanta Kobylarska – członek,
– phm. Marek Mróz – członek.
2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP Nysa
– hm. Adam Mazguła – komendant,
– hm. Tadeusz Wilk – zastępca ds. programowych,
– pwd. Sławomir Szyndler – zastępca ds. organizacyjnych,
– hm. Maciej Paweł Bandurski – szef kształcenia,
– dh Paweł Dąbrowski – skarbnik,
– pwd. Marzena Bandurska – członek.

3.  Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam  dh. Bartosza Małłek z funkcji Rzecznika Prasowego Chorągwi Opolskiej.
Dziękuję Druhowi za trud włożony w pracę na rzecz Chorągwi.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, referatów, zespołów, komend kursów
4.3. Rozwiązania referatów
4.3.1. Rozwiązuję Referat ds. Internetu i Promocji w następującym składzie:
– phm. Artur Ośko – kierownik referatu,
– dh Bartosz Małłek – z-ca kierownika referatu,
– pwd. Rafał Pawluś – członek,
– dh Tomasz Gryczka – członek,
– Dh Paweł Knieć –członek.
4.4. Powoływanie zespołów
4.4.1 Powołuję Zespół ds. Internetu i Promocji w składzie:
– phm. Artur Ośko – szef zespołu,
– pwd. Rafał Pawluś – członek,
– dh Tomasz Gryczka – członek,
– dh Paweł Knieć –członek.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrza/harcmistrzyni
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2008r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza druhowi phm. Łukaszowi Górowskiemu z Hufca ZHP Brzeg.
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2008r. otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Leszkowi Sroka z Hufca ZHP Opole Miasto,
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.12.2008r. otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Grzegorzowi Krzyśków z Hufca ZHP Niemodlin.

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Markowi Krzyżanowskiemu z Hufca ZHP Niemodlin

 Czuwaj!
/-/ hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz