Rozkaz L. 7/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Opole, 03 czerwca 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej


Rozkaz L. 7/2009


2.     Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Opole Rejon z dnia 15.05.2009r.:
– pwd. Arkadiusz Bednarz – komendant,
– hm. Bronisław Turkiewicz ¬– zastępca,
– dh. Anna Kobiś – skarbnik,
-pwd. Krzysztof Krawczyk  – członek,
-pwd. Anna Kurc  – członek.


2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Opole Rejon z dnia 15.05.2009r.
o przyjęciu rezygnacji pwd. Anny Kurc  z funkcji komendanta hufca.
Serdecznie dziękuję druhnie Annie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i służbie instruktorskiej.

3.     Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam dh. Piotra Łeśko z funkcji członka Zespołu ds. Internetu i Promocji z dniem 02.06.2009r.
3.4. Mianowanie na funkcje
3.4.1. Mianuję hm. Adama Mazguła pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi na Nadzwyczajny Zjazd           Hufca Byczyna.

5.    Mianowania instruktorów
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.06.2009r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Sebastianowi Zatylnemu z Hufca Głuchołazy.
5.5. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
5.5.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.06.2009r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika, dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Piotra Łeśko z Hufca Kędzierzyn-Koźle.
5.6. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
5.6.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.06.2009r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Małgorzacie Jędrocha z Hufca Niemodlin.

6. Kręgi i inne podstawowe jednostki organizacyjne
6.2. Zwolnienia i mianowania
6.2.1. Zatwierdzam wybór dh. Anny Lazar na przewodniczącą Kręgu Instruktorskiego “HAKI” działającego przy Uniwersytecie Opolskim.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1. Udzielam pochwały dh. Joannie Polewskiej oraz dh. Stanisławowi Wróbel za organizację wyjazdu reprezentacji Chorągwi Opolskiej na InterCamp 2009.
13.2.2. Udzielam pochwały drużynie „Dziki” za zorganizowane imprezy na terenie Opola.


Czuwaj!


/-/ hm. Irena BRYŁA