Rozkaz L. 7/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                Opole,  25 listopad 2008 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 7/2008

5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 18.06.2007r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Krzysztofowi Pędziwiatrowi z Hufca ZHP Grodków

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.10.2008r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Denes z Hufca ZHP Brzeg
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.10.2008r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Tadeuszowi Denes z Hufca ZHP Brzeg

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 4/2008 z dnia 8.10.2008r. w punkcie 2.1.1. błędnie podano rodzaj Zjazdu w celu powołania Hufca Nysa. Jest: zwołuję Nadzwyczajny Zjazd, powinno być: zwołuję Zjazd
.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA

Dodaj komentarz