Rozkaz L. 6/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Opole, 14 maja 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 6/2009

3.     Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję hm. Bronisława Turkiewicza pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Opolskiej na Zbiórkę Wyborczą na Zjazd ZHP
3.4.2. Mianuję phm. Artura Ośko pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi na Nadzwyczajny Zjazd Hufca Opole Rejon.
3.4.3. Mianuję phm. Artura Ośko pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi na Nadzwyczajny Zjazd Hufca Kluczbork.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA