Rozkaz L. 6/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                               Opole, 12 listopada 2008 r.

Komendant Chorągwi Opolskiej

 

Rozkaz L. 6/2008

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam hm. Tomasza Wnuka z funkcji członka Chorągwianej Komisji Rewizyjnej
z dniem 12.11.2008 r.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcję
3.4.1. Mianuję hm. Stanisławę Kosmal członkiem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej z dniem 12.11.2008 r.
Życzę druhnie Stanisławie wielu sukcesów w pracy Komisji. 

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.1.1. W związku z zakończeniem inwentaryzacji OSW „Harcerz” w Turawie rozwiązuję z dniem 12.11.2008 r. Komisję Inwentaryzacyjną i odwołuję z jej składu następującą druhnę i druhów:
– dh. Jarosława Malajka HR – przewodniczący,
– pwd. Beatę Malajka-  członek,
– phm. Dariusza Kosakowskiego – członek,
– dh.  Piotra  Łeśko HO – członek.
Serdecznie dziękuję za sumienne pełnienie służby instruktorskiej.

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.11.2008 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Joannie Moskal z Hufca ZHP Namysłów
5.2.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.11.2008 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Elżbiecie Pojasek-Ośko z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle
5.2.3. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.11.2008 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Arturowi Ośko z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle
5.2.4. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.11.2008 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Dariuszowi Kosakowskiemu z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1. Udzielam pochwały instruktorom, starszyźnie, wędrownikom oraz harcerzom starszym z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle za wzorowe wykonanie inwentaryzacji OSW „Harcerz” w Turawie:
– phm. Arturowi Ośko – KSH „25+”
– dh. Jarosławowi Malajka HR – KSH „25+”
– pwd. Beacie Malajka – KSH „25+”
– phm. Dariuszowi Kosakowskiemu – KSH „2 5+”
– dh. Piotrowi  Łeśko HO  – KSH „ 25+”
– phm. Elżbiecie Pojasek-Ośko – 2 GZ „Słoneczne Ludki”
– dh. Arkadiuszowi Kasperskiemu – 7 DW „ Rewolucja”
– dh. Krzysztofowi Michalak – 7 DW „ Rewolucja”
– dh. Magdalenie Gajewskiej – 7 DW „Rewolucja ”
– dh. Ali Iwon – 7 DW „Rewolucja”
– dh. Mateuszowi Gierek – XX DW „Coma”
– dh. Szymonowi Długosz – XX DW „ Coma”
– dh. Joannie Początek HO – 41 DH „ Ayahuasca”
– dh. Magdalenie Morelowskiej – 6 GZ „ Wesołe Argusiątka”
– dh. Bernadecie Pawłowicz – 6 GZ „ Wesołe Argusiatka”
– dh. Kamili Łaszek – 9 SDH „Eden”
– dh. Magdalenie Malajka – 16 DH „ Maryśka ”
– dh. Michalinie Różańskiej – 13 DH „Rekonesans”

13.2.2. Udzielam pochwały dh. Pawłowi Knieć z Hufca ZHP Opole-Miasto za wdrożenie serwisu internetowego chorągwi.

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2008 z dnia 2.11.2008 r. w punkcie 4.2.1. błędnie podano datę inwentaryzacji OSW „Harcerz” w Turawie. Było: 7-9.10.2008, powinno być: 7-9.11.2008r.
16.2. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 5/2008 z dnia 2.11.2008 r. w punkcie 4.2.1. błędnie podano nazwisko członka Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji OSW „Harcerz” w Turawie. Było: Kasakowski, powinno być: Kosakowski.
Przepraszam druha za pomyłkę.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA

Dodaj komentarz