Rozkaz L. 5/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                             Opole, 05 maja 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 5/2009

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję pwd. Magdalenę Lenartowicz instruktorką ds. harcerzy starszych w Chorągwianym Zespole Programowym z dniem 05.05.2009r.
Życzę druhnie Magdzie wielu sukcesów w pracy.

5.Mianowania instruktorów
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2.04.2009r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Marzenie Bandurskiej z Hufca Nysa.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały

Udzielam pochwały:
phm. Elżbiecie Pojasek – Ośko,
phm. Grzegorzowi Krzyśków,
pwd. Arkadiuszowi Bednarz,
hm. Stanisławowi Chlebda
za organizację Dnia Święta Flagi Państwowej na Górze Świętej Anny w dniu 2.05.2009r.

Dziękuję za udział w Pikniku Rodzinnym na Górze św. Anny zuchom, harcerzom, wędrownikom              i instruktorom z hufców:
Nysa
Grodków
Niemodlin
Opole-Miasto
Opole-Rejon
Kędzierzyn-Koźle

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Arturowi Ośko z Hufca Kędzierzyn – Koźle.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA