Rozkaz L. 5/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                        Opole, 2.11.2008 r.

Komendant Chorągwi Opolskiej

 

Rozkaz L. 5/2008

2.   Hufce

2.1. Rozwiązania i powołania

2.1.1. Informuję że na podstawie § 50 ust.1 Statutu ZHP Komendant Hufca Byczyna pwd Bartłomiej Mandryga rozkazem L.5 z 27.10.2008 roku zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Hufca Byczyna na dzień 29.11.2008r. godz. 12.00 w Domu Harcerza w Byczynie.

Celem Zjazdu jest rozwiązanie Hufca Byczyna im. Hetmana Jana Zamoyskiego.

Uprawnionymi do udziału w zjeździe z głosem decydującym:

1. pwd. Katarzyna Bonk – z-ca komendanta hufca ds. programowych, drużynowa.

2. pwd. Miłosz Kałużny – z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych, drużynowy.

3. Iwona Adamczyk- namiestniczka, drużynowa.

4. hm. Ewa Śledzka – członek komendy hufca.

5. hm. Sylwia Tomaszczyk – skarbnik hufca.

6. phm. Iwona Łaz – przewodnicząca HKR.

7. phm. Agnieszka Bogacz – szefowa klubu.

8. pwd. Daniel Śledzki – członek zespołu kwatermistrzowskiego.

9. pwd. Jolanta Kałużna – członek HKR.

10. pwd. Agnieszka Mierzchała – członek HKR.

11. pwd. Karol Grzyb – szef klubu, drużynowy.

12. pwd. Magdalena Lipska – szefowa klubu, drużynowa.

13. pwd. Maja Mandryga – drużynowa.

14. hm. Mariola Mandryga – szefowa HKSI.

15. pwd. Ewa Chmielewska – członek namiestnictwa.

16. phm. Bożena Suck – szefowa zespołu ds. metodyki.

17. phm. Arkadiusz Węgier – zespół ds. sponsoringu.

18. pwd. Maryla Szarek – szef Klubu Plastycznego.

19. pwd. Katarzyna Lipska – członek namiestnictwa.

Pełnomocnikiem Komendy Opolskiej Chorągwi ZHP ds. Zjazdu Hufca Byczyna mianuję druha hm. Tadeusza Raka.

2.1.2. Uzupełniam listę uprawnionych do udziału w Zjeździe Hufca Nysa w dniu 22.11.2008r. z głosem decydującym:

– dh. Joanna Jarzynka – drużynowa Łambinowice.

 

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

4.2.1. Z dniem 4.10.2008 powołuję Komisję Inwentaryzacyjną dla przeprowadzenia inwentaryzacji w OSW Turawa w dniach 7-9.10 2008r w następującym składzie:

– dh. Jarosław Malajka HR – przewodniczący,

– pwd. Beata Malajka-  członek,

– phm. Dariusz Kasakowski – członek

– dh. Piotr Łeśko HO – członek.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA