Rozkaz L. 4/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                          Opole, 31 marca 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej


Rozkaz L. 4/20091.Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie Uchwały nr 37/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 marca 2009r. w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVI Zjazd ZHP, zwołuję zbiórkę wyborczą Chorągwi Opolskiej        w dniu 31 maja 2009r. o godzinie 14 w Opolu ( jeden rejon wyborczy dla wszystkich hufców ).

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam phm. Artura Ośko z funkcji  Komendanta Chorągwianej Zbiórki Programowej  na Górze św. Anny

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 31 marca 2009r. komendę Zlotu Chorągwi Opolskiej w następującym składzie:
– phm. Dawid Zawada – komendantka Zlotu,
– phm. Artur Ośko – zastępca komendanta ds. organizacyjnych,
– pwd. Beata Malajka  – kwatermistrz.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Harcerska Akcja Letnia
8.1.1. Mianuję pełnomocnikiem ds. Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Opolskiej phm. Artura Ośko.

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 2/2009 z dnia 9 lutego 2009r. w punkcie 15.1.4. błędnie podano imię i nazwisko absolwenta kursu. Było: Maciej Palka – Hufiec Chorzów, powinno być: pwd. Rafał Bartoszek.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA


Rozkaz L4/2009 – wersja pdf