Rozkaz L. 3/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Opole, 13 marca 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 3/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 1/III/2009 Komendanta i Skarbnika Chorągwi Opolskiej dotyczące zawarcia ugody pomiędzy zadłużonymi Hufcami a Komendą Chorągwi Opolskiej ZHP.
1.1.2. Zatwierdzam Zarządzenie Nr 2/III/2009 Komendanta i Zastępcy Komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP ds. programowych dotyczące zasad przekazywania rozkazów i protokołów z obrad Komend Hufców.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, o decyzji Komendy Chorągwi z dnia  01.03.2003 r. w sprawie „Zasad Mianowania Instruktorów KCH”. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję pwd. Małgorzatę Grabińską instruktorem ds. Promocji w Zespole ds. Internetu i Promocji z dniem 13 marca 2009r.
Życzę druhnie Małgorzacie wielu sukcesów w służbie instruktorskiej.
3.4.2. Mianuję phm. Artura Ośko Komendantem Chorągwianej Zbiórki Programowej  na Górze św. Anny

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 marca 2009r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Dawidowi Zawada z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 marca 2009r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Aleksandrze Świątek z Hufca ZHP Niemodlin
5.4.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10 marca 2009r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Mironowi Gruntowskiemu z Hufca ZHP Niemodlin

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Odznaczenia
Na wniosek Komendy Hufca w Kędzierzynie Koźlu przyznaję Honorową Odznakę Rady Przyjaciół Harcerstwa   w stopniu srebrnym następującym osobom/ instytucjom:
– Andrzej Wróbel – dyrektor MOK za wieloletnie wspieranie kulturalnych działań harcerzy Hufca ZHP w Kędzierzynie Koźlu
– Hanna Białas – pracownik MOK za wsparcie w organizacji działań kulturalnych Hufca ZHP w Kędzierzynie Koźlu
– Leszek Stański – Wydawca i Redaktor Naczelny Tygodnika Lokalnego 7DNI za systematyczne wsparcie promocyjne działań zuchów i harcerzy Hufca ZHP w Kędzierzynie Koźlu
– Wacław Motyl – właściciel Agencji Marketingowej BMB za systematyczne wspieranie promocyjne działań zuchów i harcerzy Hufca ZHP w Kędzierzynie Koźlu
– Felian S.C. – za wielokrotne wspieranie działań organizacyjnych Hufca ZHP w Kędzierzynie Koźlu
– Iwona Piontek – pracownik Urzędu Miasta, za wieloletnią pomoc w działaniach oświatowo-wychowawczy Hufca ZHP w Kędzierzynie Koźlu

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Stanisławowi Wróbel z Hufca ZHP Nysa
14.1.2 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Elżbiecie Pojasek –Ośko z Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle
14.1.2 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Joannie Moskal z Hufca ZHP Namysłów

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L.2/2009 z dnia 9 lutego 2009r. w punkcie 4.5.1. błędnie podano stopień instruktorski. Było: phm. Stanisław Wróbel, powinno być: pwd. Stanisław Wróbel.

Czuwaj!
/-/ hm. Irena BRYŁA

zarządzenie nr 1/ 2009

zarządzenie nr 2/ 2009