Rozkaz L2/2014

Opole, 2 kwietnia 2014 r.

Rozkaz L. 2/2014Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP Ls. 2/2014 z dnia 22.02.2014 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.2. Informuję o Decyzji Naczelnika ZHP nr 8/2014 z dnia 22 lutego 2014 r. w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi”.

Dziękując za życzliwość i pomoc okazywaną harcerstwu, za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży przyznaję Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”:

9) Józefowi SEBEŚCIE – marszałkowi województwa opolskiego w latach 2006-2013 na wniosek komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

– phm. Anna TUREK Hufiec Opole-Miasto, Chorągiew Opolska
– pwd. Adam PANCZOCHA Hufiec Opole-Miasto, Chorągiew Opolska
– pwd. Olga WANICKA Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska
– pwd. Adrianna LEDNIOWSKA Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska


1. Zarządzenia i informacje

1.1 Zarządzenia

1.2.1 Wyznaczam hm. Magdalenę Lenartowicz pełnomocnikiem komendanta chorągwi na Zjazd Hufca Nysa, odbywający się w dniu 05.04.2014 r.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 95/I/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie zwołania III Zjazdu Chorągwi Opolskiej.

1.2.2. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 96/I/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie przyjęcia planu działań programowych Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013

1.2.3. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 97/I/2014 z dnia 14.03.2014 r. w sprawie przyjęcia planu kształcenia Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013

1.2.4. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 98/I/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie przyjęcia zasad działań promocyjno-medialnych w Chorągwi Opolskiej.

1.2.5. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 99/I/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie liczby delegatów wybieranych na zjazd chorągwi w poszczególnych hufcach.

1.2.6. Informuję o uchwale Komendy Chorągwi nr 100/I/2014 z dnia 02.04.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2014

1.2.7. Podaję do wiadomości liczbę uczestników III Zjazdu Chorągwi Opolskiej z głosem decydującym:

1. Komendant Hufca Brzeg
2. Delegat Hufca Brzeg
3. Komendant Hufca Głubczyce
4. Delegat Hufca Głubczyce
5. Komendant Hufca Kędzierzyn-Koźle
6. Delegat Hufca Kędzierzyn-Koźle
7. Komendant Hufca Krapkowice
8. Delegat Hufca Krapkowice
9. Komendant hufca Namysłów
10. Delegat Hufca Namysłów
11. Komendant Hufca Niemodlin
12. Delegat Hufca Niemodlin
13. Komendant Hufca Nysa
14. Delegat Hufca Nysa
15. Delegat Hufca Nysa
16. Komendant Hufca Opole – Miasto
17. Delegat Hufca Opole – Miasto
18. Delegat Hufca Opole – Miasto
19. Komendant Hufca Praszka
20. Delegat Hufca Praszka
21. Komendant Chorągwi Opolskiej
22. Zastępca komendanta Chorągwi Opolskiej
23. Skarbnik Chorągwi Opolskiej

1.2.8. Podaję do wiadomości kalendarz wyborczy chorągwi:

– do dnia 14 kwietnia 2014 – zwołanie nadzwyczajnych zjazdów hufców zgodnie z Uchwałą Komendy Chorągwi nr 95/I/2014 (zjazdy hufców muszą być zwołane uchwałą Komendy Hufca i opublikowane w rozkazie Komendanta Hufca na najpóźniej 21 dni przed terminem zjazdu)
– do dnia 5 maja 2014 – odbycie nadzwyczajnych zjazdów hufców (min. na 14 dni przed zjazdem informacja o: terminie, miejscu zjazdu, proponowany porządek obrad, inne materiały zjazdowe i projekty uchwał dostarczone uczestnikom zjazdu z głosem decydującym).
– do dnia 3 maja 2014 – zgłaszanie kandydatów na funkcję komendanta chorągwi (zgłoszenia powinny być dokonywane do komendanta chorągwi na adres opolska@zhp.pl lub na adres biura chorągwi – decyduje data wpłynięcia – przez uczestników zjazdu chorągwi z głosem decydującym, z dołączeniem pisemnej zgody kandydata).
– do dnia 8 maja 2014 – przekazanie do Biura Zjazdu projektów uchwał wnoszonych na III Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP (dokumenty powinny być przekazane na adres opolska@zhp.pl lub na adres biura chorągwi – decyduje data wpłynięcia – przez uczestników zjazdu chorągwi z głosem decydującym).
– 24 maja 2014 – III Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP.

1.2.9. Podaję do wiadomości listę absolwentów tegorocznych kursów przewodnikowskich: „Jak okiem sięgnąć” oraz „Podróż do Itaki” organizowanych przez Chorągiew Opolską:

1. Agata Dobrzycka – Hufiec Nysa
2. Emilia Czechowska – Hufiec Nysa
3. Sebastian Kmita – Hufiec Nysa
4. Karolina Nowak – Hufiec Krapkowice
5. Magda Zabiegała – Hufiec Nysa
6. Sylwia Klimas – Hufiec Nysa
7. Jakub Lewandowski – Hufiec Nysa
8. Izabela Kruszyńska – Hufiec Nysa
9. Grażyna Pajączkowska – Hufiec Krapkowice
10. Aneta Chomentowska – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
11. Zuzanna Progsza – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
12. Natalia Kaczmarek – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
13. Rafał Kaniak – Hufiec Krapkowice
14. Justyna Winiarz – Hufiec Krapkowice
15. Daniel Gołąbek – Hufiec Nysa
16. Marcel Ogiela – Hufiec Krapkowice
17. Kacper Szewczuk – Hufiec Nysa
18. Paweł Paściak – Hufiec Nysa
19. Agnieszka Kozioł – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
20. Beata Kozioł – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
21. Dominika Szymków – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
22. Patryk Balicki – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
23. Monika Janecko – Hufiec Krapkowice
24. Zofia Pogorzelska – Hufiec Krapkowice
25. Alicja Maj – Hufiec Namysłów
26. Bartosz Tuła – Hufiec Namysłów
27. Jeremiasz Leszczyński – Hufiec Namysłów
28. Jakub Łętowski – Hufiec Namysłów
29. Paulina Kapuścik – Hufiec Namysłów
30. Mariusz Niechcaj – Hufiec Brzeg
31. Martyna Dudaczyk – Hufiec Nysa
32. Mikołaj Chmielak – Hufiec Nysa
33. Amanda Mucha – Hufiec Kędzierzyn-Koźle
34. Robert Kokoszka – Hufiec Brzeg
35. Patryk Medyński – Hufiec Brzeg
36. Piotr Butrym – Hufiec Niemodlin
37. Adam Kaczkowski – Hufiec Niemodlin
38. Bartosz Zacierka – Hufiec Brzeg

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. Rozwiązuję z dniem 02.03.2014 r. komendę Kursu Przewodnikowskiego „Jak okiem sięgnąć” w następującym składzie:
– hm. Joanna Brach – komendantka kursu,
– phm. Joanna Polewska,
– pwd. Łukasz Czarnecki,
– pwd. Aleksandra Antoniewicz

4.3.2. Rozwiązuję z dniem 02.03.2014 r. komendę Kursu Przewodnikowskiego „Podróż do Itaki” w następującym składzie:
– phm. Małgorzata Lenartowicz – komendantka kursu,
– hm. Magdalena Lenartowicz,
– pwd. Łukasz Czarnecki,
– pwd. Adam Panczocha.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.03.2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza druhnie Annie Narloch. Gratuluję oraz życzę wiele radości i satysfakcji na nowej instruktorskiej ścieżce.

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.03.2014 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Magdalenie Marecik z Hufca Nysa.

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.03.2014 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Rafałowi Janowskiemu z Hufca Opole – Miasto.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.1. Zwalniam z dniem 02.03.2014 r. phm. Małgorzatę Lenartowicz z funkcji komendanta Zimowiska IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole – Miasto, na Górze św. Anny, odbywającego się w dniach 15 – 19.02.2014 r.

8.1.2. Zwalniam z dniem 02.03.2014 r. phm. Annę Turek z funkcji komendanta Zimowiska 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole – Miasto, w Byczynie, odbywającego się w dniach 16 – 23.02.2014 r.

8.1.3. Zwalniam z dniem 02.03.2014 r. phm. Dariusza Drankowskiego z funkcji Komendanta Zimowiska Szczepu „Czarna 13” z Hufca Brzeg, w Wieszczynie, odbywającego się w dniach 16 – 21.02.2014 r.

8.1.4. Zwalniam z dniem 02.03.2014 r. phm. Małgorzatę Lenartowicz z funkcji komendanta zimowiska szkoleniowego Chorągwi Opolskiej, w Wieszczynie, odbywającego się w dniach 21 – 28.02.2014 r.

8.1.5. Zwalniam z dniem 02.03.2014 r. hm. Joannę Brach z funkcji komendanta zimowiska szkoleniowego Chorągwi Opolskiej, w Wieszczynie, odbywającego się w dniach 21 – 28.02.2014 r.

8.1.6. Zwalniam z dniem 02.03.2014 r. hm. Grzegorza Krzyśków z funkcji komendanta Warsztatów Siatkarskich Hufca Niemodlin, odbywających się w dniu 19.02.2014 r.

15. Inne

15.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich informuję o pozytywnej weryfikacji stopnia harcmistrza druhowi Piotrowi Laskowskiemu z Hufca Opole – Miasto.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz