Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Rozkaz L12/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                     Opole, 30 grudnia 2011 r.

Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L.12/2011Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 13/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r.
Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

2. Chorągwie
2.1. Zmiany w jednostkach ZHP
2.1.2. Chorągiew Opolska
– Zjazd Hufca ZHP Brzeg w dniu 13 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Jerzego SOBCZUKA.
– Zjazd Hufca ZHP Głubczyce w dniu 19 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Ryszarda KAŃTOCHA.
– Zjazd Hufca ZHP Krapkowice w dniu 20 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Jerzego SOBCZUKA.
– Zjazd Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle w dniu 22 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Elżbietę POJASEK-OŚKO.
– Zjazd Hufca ZHP Namysłów w dniu 28 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki hm. Joannę MOSKAL.
– Zjazd Hufca ZHP Praszka w dniu 28 października 2011 r. wybrał na funkcję komendantki pwd. Agnieszkę NOWAŁKĘ.
2.1.4. Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP Uchwałą nr 27/I/2011 z dnia 1.09.2011 r. zlikwidowała Hufiec ZHP Kluczbork z dniem 22 września 2011 r. Zgodnie z Uchwałą nr 30/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.09.2011 r. postanowiła, że:
– kadra zlikwidowanego Hufca ZHP Kluczbork otrzymała przydział służbowy
do Hufca ZHP Praszka,
– jednostki organizacyjne Hufca ZHP Kluczbork zostały przydzielone do Hufca ZHP Praszka,
– obszar działania Hufca Praszka został powiększony o Powiat Kluczborski.

1. Zarządzenia i informacje

1.1 Zarządzam przeprowadzenie w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku inwentaryzacji w rozwiązywanych hufcach Chorągwi Opolskiej ZHP oraz wyznaczam odpowiedzialnymi za ich przeprowadzenie komendantów hufców właściwych dla nowego przydziału jednostek rozwiązywanych:
– dla rozwiązywanego Hufca Grodków – hm. Jerzy Sobczuk
– dla rozwiązywanego Hufca Głuchołazy – hm. Adam Mazguła
– dla rozwiązanego Hufca Kluczbork – pwd. Agnieszka Nowałka

1.2 Zobowiązuję komendantów i pełnomocników rozwiązywanych hufców do protokolarnego przekazania Hufców do dnia 31 stycznia 2012 roku. Przekazanie winno nastąpić na rzecz Komendy Chorągwi w obecności przedstawiciela Komendy Hufca przyjmującej środowisko.

1.2. Informacje
1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 44/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie organu tymczasowego Hufca Niemodlin oraz wydłużenia czasu jego działania
– Uchwała nr 45/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 29.12.2011 w sprawie zatwierdzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo-gospodarcze w Chorągwi Opolskiej ZHP

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam phm. Joannę Polewską z funkcji pełnomocnika komendanta Chorągwi ds. zagranicznych oraz członka chorągwianego zespołu programowego z dniem 30.12.2011 r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 31.12.2011 r. kadrę Chorągwianego Kursu Przewodnikowskiego „Nowe Horyzonty” w następującym składzie:
– hm. Artur Ośko – komendant kursu,
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
– hm. Joanna Moskal
– phm. Magdalena Lenartowicz
– phm. Joanna Brach
– phm. Jan Szczepanik
– phm. Agnieszka Radziewicz
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

5. Mianowania instruktorów
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 grudnia 2012 zamykam próbę na stopień podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym pwd. Aleksandrze Świątek z Hufca Niemodlin
6. Kręgi i inne podstawowe jednostki organizacyjne
6.2. Zwolnienia i mianowania
6.2.1. Zatwierdzam wybór druhny Justyny Świdzińskiej na przewodniczącą Kręgu Akademickiego “HAKI”, działającego przy Chorągwi Opolskiej ZHP.
Serdecznie dziękuję ustępującej przewodniczącej druhnie Annie za zaangażowanie w prace na rzecz kręgu.

10. Przydział służbowy
10.3 Zmiana przydziału służbowego
10.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Rafała Pawlusia z Hufca ZHP Głuchołazy do Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 31 grudnia 2012 roku.
12. Kary organizacyjne
12.1. Udzielam upomnienia pwd. Sebastianowi Matuszewskiemu z Hufca Grodków za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Grodków do Komendy Chorągwi.
12.2. Udzielam upomnienia phm. Mariuszowi Sputo z Hufca Grodków za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Grodków do Komendy Chorągwi.
12.3. Udzielam upomnienia hm. Krzysztofowi Pędziwiatrowi z Hufca Grodków za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Grodków do Komendy Chorągwi.
12.4. Udzielam upomnienia pwd. Andrzejowi Siwiec z Hufca Głuchołazy za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Głuchołazy do Komendy Chorągwi.
12.4. Udzielam upomnienia pwd. Rafałowi Pawluś z Hufca Głuchołazy za wielomiesięczny brak przekazania dokumentów finansowych Hufca Głuchołazy do Komendy Chorągwi.
Wzywam wszystkich wymienionych wyżej druhów do niezwłocznego wykonania obowiązków spoczywających na nich w związku z wykonywaną funkcją.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account