Rozkaz L. 10/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Opole, 20 lipca 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 10/2009

2. Hufce
2.1. Rozwiązania i powołania
2.1.1. Z dniem 20 lipca 2009r. rozwiązuję Hufiec ZHP w Byczynie, jednocześnie informuję, że z dniem rozwiązania wygasają mandaty członków wszystkich władz statutowych hufca.
Dziękuję Instruktorkom i Instruktorom byczyńskiego środowiska za wieloletnią pracę wychowawczą
na rzecz dzieci i młodzieży.
3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję hm. Adama Mazgułę Pełnomocnikiem ds. likwidacji Hufca Byczyna z dniem
20 lipca 2009r.

Czuwaj!
/-/ hm. Irena BRYŁA