Rozkaz L. 1/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                         Opole, 15 stycznia 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 1/2009


3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję phm. Krzysztofa Pędziwiatra Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Chorągwi Opolskiej. Upoważniam Druha do przetwarzania danych  w systemach informatycznych.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 15.01.2009r. komendę Chorągwianej Zimowej Akcji Szkoleniowej
w następującym składzie:
– phm. Grzegorz Krzyśków BOKK – komendant ZAS,
– phm. Elżbieta Pojasek – Ośko – KDGZ,
– hm. Beata Berger – KDGZ,
– pwd. Joanna Olczak – KDGZ,
– dh. Katarzyna Sadłowska – KDGZ,
– phm. Marek Krzyżanowski BOKK – KDDH,
– phm. Dawid Zawada  – KDDH ,
– phm. Stanisław Wróbel – KDDH,
– phm. Joanna Moskal – KDDH,
– phm. Iwona Łaz – KDDH,
– phm. Agnieszka Bogacz – KDDH,
– pwd. Arkadiusz Bednarz – KDDH,
– pwd. Sebastian Zatylny – KDDH,
– phm. Artur Ośko – KPwd.,
– phm. Dariusz Kosakowski – KPwd.

5. Mianowania instruktorów
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6.01.2009r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Sebastianowi Zatylnemu – Hufiec Głuchołazy
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Dawidowi Zawada – Hufiec Kędzierzyn-Koźle

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA