Rozkaz L. 9/2013

Opole, 13 września 2013 r.

Rozkaz L. 9/2013

Druhny i Druhowie!
Rozpoczynamy nowy rok naszej harcerskiej pracy.
W tym roku w szczególny sposób chcielibyśmy zaprosić Was do patrzenia szerzej, sięgania dalej, podnoszenia sobie poprzeczki coraz wyżej. Chcielibyśmy wraz z Wami śmiało podejmować wyzwania i zachęcać, byście stawiali je sobie w codziennej pracy, szukając nowych form, nowych możliwości, nowych przygód. Słowem – zapraszamy Was do wspólnej wędrówki „Za horyzont”.
Tegoroczny wrzesień jest miesiącem szczególnym, w którym taką wędrówkę w szerokim zakresie również podejmujemy. W tym roku miejscem, w którym szczególnie chcemy wspólnie z Wami pokazać „całemu światu” co nam w harcerskiej duszy gra, jest Opole.
Chcemy wspólnie, czerpiąc radość z harcerskiej przygody, pokazać na zewnątrz jacy jesteśmy. Wychodząc do mieszkańców regionu i występując jako partner różnorodnych miejskich i wojewódzkich inicjatyw możemy to zrobić najlepiej.
Jako pierwszy już dziś  organizowany jest wspólnie przez Hufiec Opole-miasto z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu festyn rodzinny – Święto Pieczonego Ziemniaka, będące jednocześnie podsumowaniem roku dla opolskich NGO.
W dniach 20-22 września czas na III Zlot Chorągwi Opolskiej oraz równoległy dla niego III Integracyjny Zlot Nieprzetartego Szlaku – największe, odbywające się co dwa lata spotkania wszystkich środowisk, nasze wspólne święto, okazja do spotkania z harcerskimi przyjaciółmi z całej chorągwi i wytyczenia kierunków do dalszej pracy a jednocześnie szansa, by wymienić się doświadczeniami, zaczerpnąć inspiracji, nabrać energii do dalszej, śródrocznej pracy.
W tym roku wyjątkowo – goszcząc w stolicy województwa, zagościmy również w opolskim amfiteatrze, jako gospodarze niezwykłego otwartego koncertu, na który zapraszamy również wszystkich Opolan.
I wreszcie 28 września V Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych, podczas których Chorągiew Opolska ZHP będzie występować jako współorganizator. To coroczne, największe spotkanie wszystkich organizacji z całego województwa i okazja do zaprezentowania swojej działalności Opolanom. W tym roku – w różnorodnej, aktywnej formie, z jeszcze większą pasją i energią, z jeszcze silniejszym wyjściem w stronę lokalnej społeczności.
Przed nami zatem wiele wyzwań. Mamy nadzieję, że nie będą one zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy, a raczej zachętą i początkiem wspólnej nas wszystkich wędrówki „Za horyzont”.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Powołuję komendę III Regionalnego Integracyjnego Zlotu Nieprzetartego Szlaku w składzie:
– hm. Helena Wąchała – honorowy komendant Zlotu
– phm. Mariusz Sputo – komendant
– Beata Garncarz – z-ca komendanta ds. programowych
– hm. Krzysztof Pędziwiatr – z-ca komendanta ds. organizacyjnych

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz