Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Czytaj dalej

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Czytaj dalej

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Rozkaz L.7/2011

Związek Harcerstwa Polskiego Opole, 3 października 2011 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 7/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o wyznaczeniu z dniem 22 września 2011 r. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. likwidacji Hufca Kluczbork phm. Grzegorza Nowałka. Wyznaczam termin zakończenia procedury przekazania Hufca Kluczbork do dnia 30 listopada 2011 r.
1.2.2 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

 • Uchwała nr 27/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 01.09.2011 w sprawie rozwiązania Hufca Kluczbork
 • Uchwała nr 28/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 01.09.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Stopni Instruktorskich przy Komendzie Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego
 • Uchwała nr 29/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 17.09.2011 w sprawie dofinansowania kształcenia drużynowych i kadry programowej i kształceniowej Hufców Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, w roku harcerskim 2011/2012
 • Uchwała nr 30/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 22.09.2011 w sprawie nowego przydziału służbowego kadry oraz przydziału terytorialnego jednostek organizacyjnych z terenu rozwiązanego Hufca Kluczbork

1.2.2 Informuję o decyzjach komendanta i skarbnika chorągwi:

 • Decyzcja komendanta i skarbnika Chorągwi nr 2/I/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowanie kształcenia w hufcach
 • Decyzja Nr 3/I/2011 Komendanta Chorągwi Opolskiej z dnia 1 października 2011 r. dotyczące unieważnienia części rozkazów L.5/2011 i L.6/2011 Komendanta Hufca Nysa

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Sebastiana Zatylnego z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Nysa w Koronowie
8.1.2. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Magdalenę Denes z funkcji komendanta Kolonii Zuchowej Hufca Brzeg w Jarosławcu
8.1.3. Zwalniam z dniem 01.10.2011, hm. Adama Mazgułę z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego Hufca Nysa “Kraina Orła” w Sokolcu
8.1.4. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego IV Szczepu, Hufiec Opole-miasto w HOW Folusz
8.1.5. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Dariusza Kosakowskiego z funkcji komendanta Obozu Wędrownego 16 GDH, Hufiec Kędzierzyn-Koźle – Grunwald 2011
8.1.6. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Jana Szczepanika z funkcji komendanta Obozu Harcerskiego XV Szczepu, Hufiec Opole-miasto w Podlesicach
8.1.7. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Grażynę Orzechowską z funkcji komendanta Obozu Hufca ZHP Krapkowice w Pogorzelicy
8.1.8. Zwalniam z dniem 01.10.2011 druhnę Barbarę Pyrek z funkcji komendanta Obozu Szczepu “Czarnej Trzynastki”, Hufiec Brzeg w Rygolu
8.1.9. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Joannę Brach z funkcji komendanta Obozu I Szczepu Świt, Hufiec Nysa w Szklanej Hucie
8.1.10. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Mariusza Sputo z funkcji komendanta wycieczki Hufca Grodków w Błędne Skałki
8.1.11. Zwalniam z dniem 01.10.2011 hm. Joannę Moskal komendanta z funkcji Obozu Zagranicznego Hufca Namysłów w Czechach (Hlucin)
8.1.12. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Grzegorza Nowałkę z funkcji komendanta Obozu Hufca Praszka w Siamoszycach
8.1.13. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Małgorzatę Kitę z funkcji komendanta Obozu 12 DH “Orion” Hufiec Kędzierzyn-Koźle
8.1.14. Zwalniam z dniem 01.10.2011 druha Adama Oleszko z funkcji komendanta Obozu Hufca Brzeg w Jarosławcu
8.1.15. Zwalniam z dniem 01.10.2011 phm. Grażynę Popek z funkcji komendanta Obozu Integracyjno-Wypoczynkowego Hufca Kluczbork w Pogorzelicy
8.1.16. Zwalniam z dniem 01.10.2011 hm. Irenę Bryła z funkcji komendanta Obozu 107 DH “Powsinogi”, Hufiec Opole-miasto w Lginiu
8.1.17. Zwalniam z dniem 01.10.2011 hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta Obozu Międzynarodowego Hufca Kędzierzyn-Koźle w Mrzeżynie.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. W związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązuję z dniem 1 października 2011 r. Komendę II Integracyjnego Zlotu Chorągwi Nysa 2011 i odwołuję z jego składu następujące druhny:

 • phm. Joannę Brach – Hufiec Nysa – komendant zlotu
 • pwd. Annę Narloch – Hufiec Nysa – z-ca komendanta zlotu
 • phm. Magdalenę Lenartowicz – kwatermistrz zlotu

Serdecznie dziękuję za organizację imprezy.

10. Przydział służbowy

10.3 Zmiana przydziału służbowego
10.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego phm. Krzysztofa Krzyk z Hufca ZHP Opole-miasto do Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle z dniem 20 września 2011 r.

12. Kary organizacyjne

12.1.1 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Brzeg i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam nagany
hm. Jerzemu Sobczuk. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.2 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Brzeg i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam nagany hm. Andrzejowi Chmielewskiemu. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.3 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Kluczbork i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam upomnienia phm. Pawłowi Wagner. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.4 W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Hufca Kluczbork i stwierdzeniu nieprawidłowości dot. sposobu księgowania dokumentacji finansowej, udzielam upomnienia phm. Danucie Wolarczyk. Jednocześnie informuję o usunięciu wykazanych nieprawidłowości.
12.1.5 Udzielam upomnienia hm. Krzysztofowi Pędziwiatr za nie przekazanie w terminie rozliczenia dokumentacji Biwaku 14 DH “Zadyma” w Grodkowie. Wyznaczam nieprzekraczalny termin złożenia rozliczenia do dnia 10 października 2011 roku
12.1.6 Udzielam upomnienia phm. Grzegorzowi Krzyśków za nie przekazanie w terminie rozliczenia dokumentacji obozu Hufca Niemodlin w Wiśle. Wyznaczam nieprzekraczalny termin złożenia rozliczenia do dnia 10 października 2011 roku.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały
13.2.1 Udzielam pochwały za doskonałą organizację II Integracyjnego Zlotu Chorągwi Nysa 2011 druhnom i druhom:

 • phm. Joannie Brach – komendantce Zlotu
 • pwd. Annie Narloch – z-cy komendantki Zlotu
 • phm. Magdalenie Lenartowicz – kwatermistrzyni Zlotu
 • phm. Marzenie Bandurskiej – komendantce podobozu zuchowego
 • pwd. Agnieszce Sokołowskiej – komendantce podobozu harcerskiego
 • pwd. Radosławowi Dunaj – komendantowi podobozu straszoharcerskiego
 • pwd. Magdalenie Marecik – komendantce podobozu wędrowniczego
 • hm. Jolancie Kobylarskiej – komendantce podobozu Nieprzetartego Szlaku

Dziękuję również obsługom wszystkich podobozów.
Gratuluję całemu zespołowi organizacyjnemu świetnie zorganizowanej imprezy.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account