Rozkaz L.6/2014

Opole, 28 czerwca 2014 r.

Rozkaz L. 6/2014

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2014 z dnia 30 maja 2014r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie odznaczenia Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”:

11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

hm. Marek KLIMOWSKI

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

–         hm. Joanna BRACH

–         hm. Iwona KOZIOŁ

–         hm. Jacek KAFLOWSKI

–         hm. Magdalena LENARTOWICZ

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

–         phm. Małgorzata GRABIŃSKA

–         phm. Magdalena MERCIK

–         Tomasz GRYCZKA

–         phm. Małgorzata POBÓG-LENARTOWICZ

1.         Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Powołuję na Pełnomocnika ds. HAL 2014 hm. Magdalenę Lenartowicz,

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, o uchwałach Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP:

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 105/I/2014 z dnia 25.05.2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany wzorca druku rozliczeń finansowych w Chorągwi Opolskiej ZHP

–         Uchwała Komendy Chorągwi nr 1/II/2014 z dnia 21.06.2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu pracy komendanta i komendy Chorągwi Opolskiej ZHP” z dnia 21 czerwca 2014r.,

1.2.2 Informuję o ukonstytuowaniu się w dniu 3 czerwca 2014 r. Sądu Harcerskiego Chorągwi Opolskiej ZHP.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3.1. Powołuję komendę Kursu Kadry Kształcącej „Ręka Metody” w składzie:

–         hm. Jolanta Kreczmańska (ZOKK) – komendantka kursu

–         hm. Zbigniew Skupiński – członek komendy

–         hm. Artur Ośko – członek komendy

–         hm. Magdalena Lenartowicz – członkini komendy

–         hm. Anna Narloch – członkini komendy

–         phm. Marta Skupniewicz – członkini komendy

–         phm. Adam Kubiaczyk – członek komendy

5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 czerwca 2014 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza druhowi phm. Sebastianowi Zatylnemu z Hufca Nysa

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 czerwca 2014 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Karolinie Dzierżgwa z Hufca Opole-miasto,

5.4.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 czerwca 2014 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Anecie Lepert z Hufca Opole-miasto,

5.4.3. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 czerwca 2014 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Monice Adamczyk z Hufca Praszka

5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

5.5.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 czerwca 2014 r. potwierdzam stopień PRZEWODNICZKI druhnie Dorocie CIEMNA-SARNOWSKA z Hufca Opole-miasto.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1.1. Mianuję phm. Joannę Polewską komendantem obozu harcerskiego Hufca Kędzierzyn-Koźle w Białym Brzegu w terminie 01.08 – 15.08.2014 r.

8.1.2. Mianuję phm. Grzegorza Nowałkę komendantem obozu harcerskiego Hufca Praszka w Załęczu Wielkim w terminie 4.07 – 16.07.2014 r.

8.1.3. Mianuję phm. Jakuba Laska komendantem Obozu XV Szczepu „Bratnich Ognisk” z Hufca Opole-miasto w Zalesiu w terminie 29.06 – 12.07.2014 r.

8.1.4. Mianuję hm. Grażynę Orzechowską komendantem obozu harcerskiego Hufca Krapkowice w Czernicy w terminie 18.07 – 02.08.2014 r.

8.1.5. Mianuję hm. Zbigniewa Jarka komendantem obozu harcerskiego Hufca Niemodlin w Marianówce w terminie 16.07 – 29.07.2014 r.

8.1.6. Mianuję hm. Magdalenę Lenartowicz komendantem wędrownego obozu zagranicznego Drużynowych Chorągwi Opolskiej ZHP „Granatowa Wyprawa” w Gruzji w terminie 19.08 – 30.08.2013 r.

8.1.7. Mianuję hm. Joannę Moskal komendantem obozu Hufca Namysłów w Myczkowcach w terminie 21.07 – 3.08.2014 r.

8.1.8. Mianuję druhnę Barbarę Pyrek komendantem Obozu Harcerskiego Szczepu „Czarnej 13” z Hufca Brzeg w Rygolu w terminie 3.07 – 24.07.2014 r.

8.1.9. Mianuję phm. Sebastiana Zatylnego komendantem międzynarodowego obozu – Reprezentacji Chorągwi Opolskiej na Zlot CEJ w Czechach w terminie 30.07 – 9.08.2014 r.

8.1.10. Mianuję phm. Aleksandrę Kupka komendantem obozu 29 Szczepu „Barwne Iskry” z Hufca Praszka w Zawadach w terminie 05.07 – 16.08.2014 r.

8.1.11. Mianuję phm. Małgorzatę Lenartowicz komendantem Obozu Harcerskiego IV Szczepu z Hufca Opole-miasto w Rygolu w terminie 3.07 – 17.07.2014 r.

8.1.12. Mianuję hm. Ewę Sidor komendantem obozu wędrownego Opolskiej ZHP Hufca Krapkowice w Górach Świętokrzyskich” w terminie 6.08 – 12.08.2014 r.

8.1.13. Mianuję hm. Macieja Pawła Bandurskiego komendantem obozu harcerskiego Hufca Nysa w Zarzeczu w terminie 05.07 – 18.07.2014 r.

8.1.14. Mianuję hm. Joannę Brach komendantem obozu harcerskiego Szczepu Świt z Hufca Nysa  w Konopiskach (Pająk) w terminie 16.07 – 29.07.2014 r.

8.1.15. Mianuję phm. Annę Turek komendantem Obozu Harcerskiego 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole-miasto w Wapienicy w terminie 4.08 – 25.08.2014 r.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz