Rozkaz L. 5/2014

Opole, 16 czerwca 2014 r.

Rozkaz L. 5/2014

1.         Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, o uchwałach III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP  z dnia  31.05.2014 r.:

–         uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Chorągwi na lata 2014-2018

–         uchwała w sprawie wytycznych dotyczących koordynacji działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w Chorągwi Opolskiej ZHP

1.2.2 Informuję o ukonstytuowaniu się w dniu 3 czerwca 2014 r. Sądu Harcerskiego Chorągwi Opolskiej ZHP.

3.         Chorągiew

3.1.  Podaję do wiadomości wyniki wyborów III Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 31 maja 2014 r.:

3.1.1. W sprawie wyboru komendy Chorągwi Opolskiej ZHP:

–         hm. Artur Ośko – komendant chorągwi

–         hm. Anna Narloch – z-ca komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia

–         hm. Maria Pobóg-Lenartowicz – skarbnik chorągwi

–         phm. Sebastian Zatylny – członek komendy ds. programowych

–         phm. Małgorzata Pobóg-Lenartowicz – członek komendy ds. wizerunku

–         pwd. Przemysław Spaczek – członek komendy ds. organizacyjnych

3.1.2. W sprawie wyboru Rady Chorągwi Opolskiej ZHP:

–         hm. Grażyna Orzechowska – przewodnicząca

–         hm. Adam Mazguła – wiceprzewodniczący

–         phm. Dawid Garczarek – sekretarz

–         hm. Stanisław Bałaj – członek Rady

–         pwd. Zofia Cholewa – członkini Rady

–         pwd. Anna Liphardt – czlonkini Rady

–         pwd. Mateusz Magiera – członek Rady

–         phm. Joanna Polewska – członkini Rady

–         phm. Grzegorz Nowałka – członek Rady

3.1.3. W sprawie wyboru Chorągwianej Komisji Rewizyjnych Chorągwi Opolskiej ZHP:

–         pwd. Justyna Misiek – przewodnicząca

–         pwd. Łukasz Wyrozumski – wiceprzewodniczący

–         pwd. Małgorzata Słowikowska – sekretarz

–         pwd. Łukasz Czarnecki – członek Komisji

–         phm. Marek Mróz – członek Komisji

–         phm. Maciej Stańczak – członek Komisji

3.1.4. W sprawie wyboru Sądu Harcerskiego Chorągwi Opolskiej ZHP ( po ukonstytuowaniu w dniu 3 czerwca 2014 r.):

–         hm. Robert Nowak – przewodniczący

–         hm. Agnieszka Pospiszyl – zastępca przewodnicząca

–         hm. Maciej Paweł Bandurski – sekretarz

–         hm. Tadeusz Bezwerchny

–         hm. Marek Klimowski

–         hm. Józef Pajor

–         hm. Agnieszka Szczepanik

–         hm. Stanisław Wojtasik

–         hm. Tadeusz Wilk

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3.1. Powołuję z dniem 1 czerwca 2014 r. komendę Warsztatów PR LAB Opole w składzie:

–         phm. Monika Kubacka – komendantka warsztatów

–         phm. Małgorzata Pobóg-Lenartowicz – członkini komendy warsztatów

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz