Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Czytaj dalej

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Czytaj dalej

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Rozkaz L.5/2013

Opole, 12 czerwca 2013 r.

Rozkaz L. 5/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 3/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:
– nr 153/2013 z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego położonej w Byczynie,
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
13. Inne
13.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły Kurs Kadry Kształcącej „Sedno”:
– phm. Magdalena LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– pwd. Małgorzata LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– phm. Magdalena MARECIK – Chorągiew Opolska,
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 4/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
13.2. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym Kurs Harcmistrzowski „COGITO” 2013:
– phm. Joanna BRACH – Chorągiew Opolska,
– phm. Magdalena LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska,
– phm. Agnieszka RADZIEWICZ – Chorągiew Opolska

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1 W związku z przyjęciem przez komendę Hufca ZHP Głubczyce rezygnacji hm. Ryszarda Kańtocha z funkcji komendanta hufca, wyznaczam z dniem 1 czerwca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Głubczyce phm. Zdzisławę Bok w terminie do dnia wyboru nowych władz statutowych.

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o wyborze delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP dokonanym w czasie zbiórki Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP w dniu 25 maja 2013 r. Wybór został unieważniony uchwałą RCh nr 3/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.
1.2.2 Informuję o uchwałach Rady Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała nr 3/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zbiórki wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP odbytej w dniu 25 maja 2013 r.
1.2.3 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 78/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie skierowania do Chorągwianej Komisji Rewizyjnej wniosku o zbadanie prawidłowości procedury wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP w trakcie Zbiórki Wyborczej Rejon Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP
– Uchwała nr 79/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przyjęcia instrukcji „Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego”
– Uchwała nr 80/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rejestracji książeczek instruktorskich
– Uchwała nr 81/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie odpisów podatkowych 1 procenta PIT 2012
– Uchwała nr 82/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 03.06.2013 r. w sprawie dofinansowania udziału instruktorów z Chorągwi Opolskiej ZHP w kursach harcmistrzowskich poziomu centralnego
1.2.4 Informuję o stanowisku komendy chorągwi z dnia 3.06.2013 r. w sprawie wniosku o unieważnienie wyborów Zbiórki Wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 25.05.2013 r.

Dokumenty dostępne na stronie www.opolska.zhp.pl

2. Hufce
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. W związku ze złożoną rezygnacją, z dniem 31 maja 2013 r. zwalniam z funkcji komendanta hufca Głubczyce hm. Ryszarda Kańtocha.
Informuję o przyjęciu rezygnacji uchwałą Komendy Hufca ZHP Głubczyce nr 2/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.

5. Mianowania instruktorów
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

5.5.1. Z dniem 4 czerwca 2013 r., po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz weryfikacji dokonanej przez ChKSI, przywracam w poczet członków i instruktorów ZHP druha phm. Jerzego Dolińskiego.

10. Przydział służbowy
10.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem, z dniem 4 czerwca 2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Krapkowice otrzymuje phm. Jerzy Doliński.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1 Udzielam pochwały wolontariuszce Paulinie Walacik – za ponadprzeciętne zaangażowanie w organizację seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku
13.2.2 Udzielam pochwały wolontariuszowi Marcinowi Skocz – za wsparcie organizacji seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku
13.2.3 Udzielam pochwały druhowi Grzegorzowi Nowackiemu z Prudnickiego Związku Drużyn – Hufiec Nysa za koordynację działań prudnickich harcerzy w czasie seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku
13.2.4 Udzielam pochwały 4 GHBS z Prudnickiego Związku Drużyn – Hufiec Nysa za współorganizację seminarium „Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień” w dniach 27-29 maja w Prudniku

p style=”text-align: left;”>14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Annie Narloch z dniem 30 kwietnia 2013 r.
14.1.2 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhowi phm. Janowi Szczepanikowi z dniem 30 kwietnia 2013 r.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account