Rozkaz L.5/2012

Opole, 2 sierpnia 2012 r.

Rozkaz L5_2012

Wyjątek z rozkazu Naczelnika ZHP L7/2012 z dnia 30 czerwca 2012 r.:
2. Chorągwie
2.1. Zmiany w jednostkach ZHP
2.1.1. Chorągiew Opolska
Zjazd Hufca ZHP Opole-Miasto w dniu 20 kwietnia 2012 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Jacka KAFLOWSKIEGO.

3. Główna Kwatera ZHP
3.2. Mianowania
3.2.2. Mianuję na funkcję instruktorów Wydziału Starszoharcerskiego:
– phm. Annę NARLOCH – Chorągiew Opolska.

3.4 Mianowania na funkcje
3.4.1 Powołuję z dniem 1 lipca Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Opolskiej.
3.4.2 Mianuję szefem inspektoratu phm. Macieja Stańczaka.
3.4.3 Mianuję zastępcą szefa inspektoratu phm. Mateusza Raka.
3.4.4 Powołuję jako współpracowników inspektoratu następujące Druhny i Druhów:
– Wojciecha Urbasia
– Marcina Kubiaka
– Łukasza Szymczyszyna
– Macieja Topolnickiego
– Wojciecha Klimka
– Martynę Polcyn
– Martynę Abratkiewicz

5. Mianowania instruktorów
5.2 Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 czerwca 2012 r. otwieram próbę na stopień harcmistrzyni phm. Agnieszce Radziewicz z Hufca ZHP Opole-miasto
5.2.2 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 czerwca 2012 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Grzegorzowi Nowałce z Hufca ZHP Praszka
5.2.3 Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 czerwca 2012 r. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Pawłowi Sadło z Hufca ZHP Opole-miasto
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 czerwca 2012 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Agnieszce Nowałce z Hufca ZHP Praszka.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1.1 Mianuję z dniem 2 sierpnia phm. Agnieszkę Kubichę komendantką biwaku wędrownego IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w dniach 11-16.08.2012 r.
8.1.2 Mianuję z dniem 2 sierpnia phm. Agnieszkę Kubichę komendantką biwaku IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w Borucicach w dniach 20-24.08.2012 r.
8.1.3 Mianuję z dniem 2 sierpnia phm. Agnieszkę Kubichę komendantką NAL IV Szczepu „Pasieka” z Hufca Opole-miasto w dniach 25-26.08.2012 r.
8.1.4 Mianuję z dniem 2 sierpnia phm. Joannę Brach komendantką biwaku kadrowego Hufca Nysa w dniach 1-2.09.2012 r.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz