Rozkaz L.4/2013

Opole, 27 kwietnia 2013 r.

Rozkaz L. 4/2013

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.2.1 Unieważniam część rozkazu komendanta Hufca Brzeg L.2/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz dokonuję korekty uczestników uprawnionych do udziału w Zbiórce Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.
Wykreślam z rozkazu jako osoby nie posiadające czynnego prawa wyborczego z powodu braku opłaconej podstawowej składki członkowskiej  druhny i druhów:
1. Magdalena Denes phm. – z-ca komendanta hufca
2. Joanna Górowska phm. – członek KSI
3. Łukasz Górowski hm. – przewodniczący KSI
4. Zbigniew Kawecki hm. – członek ChSI
5. Helena Koralewska – drużynowa
6. Maria Koralewska – drużynowa
7. Aneta Lepert pwd. – drużynowa
8. Krystyna Łaszewska hm. – zastępca komendanta kręgu seniora
9. Mateusz Magiera – drużynowy
10. Miłosz Świerk phm. – członek HKR
11. Agata Techmańska – drużynowa
12. Marta Tesarowicz – drużynowa

Prawidłowy tekst Rozkazu komendanta Hufca Brzeg L.2/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w punkcie 1.2.1. brzmi:
Podaję do wiadomości listę członków Hufca z czynnym prawem wyborczym:
1. Andrzej Chmielewski phm. –  skarbnik hufca
2. Marcin Cieśla  – drużynowy
3. Dariusz Drankowski  phm. –  komendant szczepu, z-ca komendanta hufca
4. Małgorzata Dziuk pwd. -drużynowa
5. Kamila Jelonek – drużynowa
6. Tomasz Juraszek pwd. – drużynowy
7. Halina Łukaszewicz hm. – członek ChKR i HKR, komendant kręgu seniora
8. Jacek Maciejowski phm. – przewodniczacy HKR
9. Krzysztof Pędziwiatr hm. – drużynowy, p-cy ChKR, członek Rady Naczelnej ZHP
10. Jerzy Sobczuk hm. – komendant hufca
11. Mariusz Sputo phm.  – drużynowy, członek Rady Chorągwi

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 77/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 27.04.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

5. Mianowania instruktorów
5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2013 r otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Janowi Szczepanikowi z Hufca Opole-miasto
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Katarzynie Saj z Hufca Opole-miasto
5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2013 r.  otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhnie pwd. Monice Kotnis

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz