Rozkaz L.4/ 2011

Związek Harcerstwa Polskiego Opole, 14 marca 2011 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 4/2011

1. 1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zatwierdzam zmiany w “Regulaminie Opolskiej Harcerskiej Odznaki Turystycznej (OHOT)” oraz w „Regulaminie Kapituły OHOT”. Regulaminy wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2011 roku. Regulaminy stanowią załącznik do rozkazu.
1.1.2. Zgodnie z Regulaminem OHOT powołuję Kapitułę w składzie:
– pwd. Paweł Sadło – Hufiec Opole-Miasto – przewodniczący
– pwd. Anna Turek – Hufiec Opole-Miasto
– pwd. Rafał Janowski – Hufiec Opole-Miasto
– pwd. Marcin Żukowski – Hufiec Głuchołazy
– pwd. Przemysław Fecko – Hufiec Głuchołazy
– Piotr Maluszczak HO – Hufiec Opole-Miasto
– pwd. Agnieszka Kubicha – Hufiec Opole-miasto, przedstawiciel Komendanta Chorągwi
1.2 Informacje

1.2.1 Informuję o decyzji komendanta chorągwi z dnia 25 lutego 2011 roku o wyznaczeniu do czasu wyboru komendanta hufca, pełnomocnikami ds. Hufca Kluczbork phm. Tadeusza Raka i hm. Wojciecha Wolarczyka

2. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Głuchołazy z dnia 27 lutego 2011 roku w sprawie wyborów komendanta hufca oraz członków Komendy Hufca ZHP Głuchołazy:
pwd. Andrzej Siwiec – komendant hufca
pwd. Rafał Pawluś – z-ca komendanta, skarbnik hufca
pwd. Małgorzata Setlak – członek komendy hufca ds. programowych
phm. Marek Hyrowski – członek komendy
phm. Dariusz Korytkowski – członek komendy
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Kluczbork z dnia 25 lutego 2011 roku o odwołaniu z funkcji komendanta hufca phm. Pawła Wagnera.

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji instruktora ds. zuchowych w Chorągwianym Zespole Programowym z dniem 14 marca 2011 r.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Powołuję phm. Magdalenę Lenartowicz na funkcję komendanta Złazu Chorągwi Opolskiej, organizowanego w ramach obchodów 90 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego na Górze św. Anny w dniach 20-22.05.2011 roku.
4.1.2. Powołuję komendę II Zlotu Chorągwi Opolskiej, organizowanego w Nysie w dniach 16-18.09.2011 roku, w składzie:
– phm. Joanna Brach – Hufiec Nysa – komendant zlotu
– pwd. Anna Narloch – Hufiec Nysa – z-ca komendanta zlotu
– phm. Magdalena Lenartowicz – Komenda Chorągwi – członek komendy

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam z dniem 14.03.2011 r. phm. Dariusza Drankowskiego z funkcji komendanta Biwaku 13 Szczepu „Czarna Trzynastka” z Hufca Brzeg, odbywającego się w dniach 14-18.02.2011 na Górze św. Anny.
8.1.2. Zwalniam z dniem 14.03.2011 r. druhnę Jadwigę Okrajni z funkcji komendantki Zimowiska 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole-miasto, odbywającego się w dniach 14-24.02.2011 w Borkach Wielkich.
8.1.3. Zwalniam z dniem 14.03.2011 r. phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendantki Biwaku IV Szczepu “Pasieka” z Hufca Opole-miasto, odbywającego się w dniach 14-18.02.2011 w Biskupicach.
8.1.4. Zwalniam z dniem 14.03.2011 r. pwd. Katarzynę Saj z funkcji komendantki Zimowiska XV Szczepu z Hufca Opole-miasto, odbywającego się w dniach 14-19.02.2011 w Piechowicach.
8.1.5. Zwalniam z dniem 14.03.2011 r. hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendantki Zimowiska Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, odbywającego się w dniach 20-27.02.2011 w Głuchołazach.
8.1.6. Zwalniam z dniem 14.03.2011 r. hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Zimówki Hufca Głuchołazy, odbywającej się w dniach 16-20.02.2011 w Głuchołazach.

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu brązowym – nr BOKK/37/2010
z ważnością do dnia 14 marca 2014 r. phm. Magdalenie Denes – Hufiec Brzeg.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz