Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Rozkaz L.3/2013

Opole, 15 marca 2013 r.

Rozkaz L. 3/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:
– nr 142/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nie przekazywania nieruchomości położonych w Grabniaku, Gnojnie i Byczynie,

3. Główna Kwatera ZHP
3.1. Zwolnienia
3.1.8. Zwalniam z funkcji szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego pwd. Piotra ŁEŚKO – Chorągiew Opolska.
3.1.9. Zwalniam z funkcji zastępcy szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego phm. Dariusza KOSAKOWSKIEGO – Chorągiew Opolska.
3.1.10. Zwalniam z funkcji członkini Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego phm. Beatę MALAJKĘ – Chorągiew Opolska.
Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za aktywność w pełnieniu służby. Życzę satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2013 z dnia 15 marca 2013 r.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwałach Rady Naczelnej ZHP:
– nr 74/XXXVI z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie wniosku o zwołanie XXXVIII Zjazdu ZHP,
– nr 75/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja wyborcza ZHP,
– nr 76/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie określenia liczby delegatów
na XXXVIII Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych,
– nr 77/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2013 roku,
– nr 78/XXXVI z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się
o członkostwo ZHP.

1.2.2. Informuję o Decyzji Przewodniczącego ZHP z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXXVIII Zjazdu ZHP.

1.2.3. Informuję o uchwałach Głównej Kwatery ZHP:
– nr 152/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP.

1.2.2. Informuję o decyzjach:
– Naczelnika ZHP nr 45/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na II Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w dniu 10 lutego 2013 r.,
– Naczelnika ZHP nr 47/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w chorągwiach ZHP,
– Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP nr 48/2013 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej związanej z procesem wydawania kart członkowskich ZHP.
ww. dokumenty znajdują się na www.dokumenty.zhp.pl

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1 W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle rezygnacji z funkcji komendanta hufca, wyznaczam z dniem 10 marca 2013 r. pełnomocnikiem ds. Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle hm. Elżbietę Pojasek-Ośko do dnia wyboru nowych władz statutowych.
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwałach podjętych przez II Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała nr 1 II Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie zmiany wielkości składu komendy chorągwi
– Uchwała nr 2 II Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Chorągwi do roku 2014
1.2.1 Informuję o uchwałach Rady Chorągwi Opolskiej ZHP:
– Uchwała nr 1/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie oceny realizacji kierunków działania
– Uchwała nr 02/2013 Rady Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej ZHP na rok 2013
1.2.1 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:
– Uchwała nr 75/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.02.2013 r. w sprawie unieważnienia uchwały Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 40/I/2011 z dnia 23.11.2011 w sprawie zrzeczenia się prawa przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na

rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP oraz przyjęcia prawa do nieruchomości ZHP w Byczynie.
– Uchwała nr76/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 15.03.2013 r. w sprawie powołania rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz ilości delegatów wybieranych na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oraz zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców
1.2.1. Podaję do wiadomości listę absolwentów kursu przewodnikowskiego „Bractwo Ognia” organizowanego w Wieszczynie w dniach 26.01-1.02.2013 r.:
– Seweryn Molazdrewicz z Hufca Nysa
– Maciej Kumala z Hufca Nysa
– Kornela Kulak z Hufca Nysa
– Adrianna Krok z Hufca Nysa
– Patryk Wewior z Hufca Kędzierzyn-Koźle
– Agnieszka Pierzga z Hufca Opole-Miasto
– Karolina Mulik z Hufca Krapkowice
– Anna Ziomek z Hufca Brzeg
– Natalia Gołyga z Hufca Opole-Miasto
– Marek Krok z Hufca Opole-Miasto
– Łukasz Kolanek z Hufca Opole-Miasto
– Aleksandra Dubacka z Hufca Opole-Miasto
– Daria Wandzioch z Hufca Opole-Miasto
– Marlena Pawlik z Hufca Kędzierzyn-Koźle
– Barbara Palarczyk z Hufca Kędzierzyn-Koźle
– Adrianna Hajduk z Hufca Opole-Miasto
– Mateusz Pawełczyk z Hufca Krapkowice
– Agnieszka Andraszak z Hufca Brzeg
– Ewelina Regner z Hufca Brzeg

2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu ZHP potwierdzam wygaśnięcie mandatów pozostałych członków komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle z dniem 9 marca 2013 r.
2.4. Zwolnienia komendantów hufców
2.4.1. Podaję do wiadomości decyzję Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 2013 r. o przyjęciu rezygnacji hm. Elżbiety Pojasek-Ośko z funkcji komendanta hufca.
Serdecznie dziękuję druhnie Elżbiecie za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i dalszej służbie instruktorskiej.

3. Chorągiew
3.2. Zmiany we władzach chorągwi
3.2.1. Informuję, że Chorągwiana Komisja Rewizyjna uzupełniła swój składu powołując nowych członków:
– hm. Beatę Berger z Hufca Opole-Miasto
– pwd. Marka Łabudzińskiego z Hufca Opole-Miasto

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.1. Powołuję z dniem 1 marca 2013 r. w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich druhów:
– hm. Waldemara Raźniewskiego z Hufca Opole-Miasto
– hm. Macieja Bandurskiego z Hufca Nysa

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Powołuję w skład komendy IIII Zlotu Chorągwi Opolskiej
– pwd. Małgorzatę Lenartowicz z Hufca Opole-Miasto – z-ca komendanta zlotu ds. programowych
– druha Tomasza Gryczkę z Hufca Kędzierzyn-Koźle – skarbnik zlotu

4.1.3. Zwalniam z obowiązków z-cy komendanta oraz członka komendy III Zlotu Chorągwi Opolskiej
phm. Pawła Sadło z Hufca Opole-miasto.

4.3 Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję z dniem 20.02.2013 r. komendę kursu przewodnikowskiego „Bractwo Ognia”, organizowanego w Wieszczynie w dniach 26.01.-1.02.2013, w składzie:
– phm. Agnieszka Radziewicz BOKK
– phm. Jan Szczepanik
– phm. Rafał Tereba
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

4.3.2 Zwalniam z obowiązków komendantki warsztatów kadry programowej „Kurs za horyzont” w dniach 12-14.10.2012 w Wieszczynie phm. Magdalenę Lenartowicz, SOKP/21/2012.
4.3.3 Rozwiązuję komendę warsztatów drużynowych i przybocznych „Pracownia Inspiracji” w dniach 12-14.10.2012 w Wieszczynie w składzie:
– phm. Magdalena Lenartowicz – komendantka warsztatów, SOKP/21/2012.

–  phm. Magdalena Marecik – członkini komendy

– phm. Gracja Bober – członkini komendy

4.3.4 Rozwiązuję komendę warsztatów dla członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich w dniach 9-10.11.2012 w Wieszczynie w składzie:
– hm. Jacek Kaflowski – komendant warsztatów, ZOKK/23/2009
– hm. Artur Sarnowski – członek komendy, ZOKK/27/2009
– hm. Joanna Moskal – członkini komendy, BOKK/488/2009
– hm. Marek Klimowski – członek komendy

4.3.5. Rozwiązuję komendę warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich w dniach 9-10.11.2012 w Wieszczynie w składzie:
– hm. Artur Sarnowski – komendant warsztatów, ZOKK/27/2009
– hm. Jacek Kaflowski – członek komendy, ZOKK/23/2009
– hm. Joanna Moskal – członkini komendy, BOKK/488/2009
– hm. Marek Klimowski – członek komendy.

Bardzo dziękuję kadrze wszystkich form za wielkie zaangażowanie w realizację prowadzonych przez siebie form. Dzięki Waszemu zaangażowaniu weszliśmy jako Chorągiew na wyższy pułap pracy z kadrą.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 marca 2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Joannie Brach z Hufca Nysa.
5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
5.5.1. Z dniem 1 lutego 2013 r., po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz weryfikacji dokonanej przez ChKSI, przywracam w poczet członków i instruktorów ZHP druhnę i druhów:
– hm. Joannę Raźniewską
– hm. Stanisława Bałaja
– hm. Waldemara Raźniewskiego

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Pawła Sadło z funkcji komendanta Zimowiska 107 DH „Powsinogi” z Hufca Opole-miasto na Górze św. Anny w terminie 26.01-3.02.2013 r.
8.1.2. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. hm. Artura Ośko z funkcji komendanta Zimowiska Szkoleniowego Chorągwi Opolskiej ZHP w Wieszczynie w terminie 26.01-01.02.2013 r.

8.1.3. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. druhnę Balladynę Dziuba z funkcji kierownika półkolonii Chorągwi Opolskiej ZHP w Kędzierzynie-Koźlu w terminie 28.01-01.02.2013 r. oraz 04-08.02.2013 r.
8.1.4. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Grzegorza Krzyśków z funkcji komendanta Warsztatów Siatkarskich Hufca Niemodlin w Niemodlinie w dniu 30.01.2013 r.
8.1.5. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r.. hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendanta Zimowiska Chorągwi Opolskiej ZHP w Pokrzywnej w terminie 26.01-03.02.2013 r.
8.1.6. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Sebastiana Zatylnego z funkcji komendanta Zimowiska Wędrownego „Zimówka-II Trasa” terminie 06.-10.02.2013 r.
8.1.7. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Joannę Polewską z funkcji komendanta Zimowiska I Szczepu „AHA” z Hufca Kędzierzyn-Koźle w Głuchołazach w terminie 06-09.02.2013 r.
8.1.8. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendanta Zimowiska Chorągwi Opolskiej ZHP w Wieszczynie w terminie 01-06.02.2013 r.
8.1.9. Zwalniam z dniem 01.03.2013 r. hm. Marka Klimowskiego z funkcji komendanta Zimowiska XV Szczepu z Hufca Opole-miasto w Bukowinie Tatrzańskiej w terminie 04-10.02.2013 r.

10. Przydział służbowy
10.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dniem 25 lutego 2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Opole-miasto otrzymuje hm. Stanisław Bałaj.

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dniem 25.02.2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Opole-miasto otrzymuje hm. Joanna Raźniewska.

10.1.1 Zgodnie ze złożonym wnioskiem z dniem 25.02.2013 r. przydział służbowy do Hufca ZHP Opole-miasto otrzymuje hm. Waldemar Raźniewski.

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.2 Pochwały
13.2.1 Udzielam pochwały kadrze zaangażowanej w organizację form kształcących organizowanych w Chorągwi Opolskiej ZHP:
1) Kadrze kursu przewodnikowskiego „Bractwo Ognia” w składzie:
– phm. Agnieszka Radziewicz BOKK
– phm. Jan Szczepanik
– phm. Rafał Tereba
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

2) komendantce warsztatów kadry programowej „Kurs za horyzont” phm. Magdalenie Lenartowicz,
3) kadrze warsztatów drużynowych i przybocznych „Pracownia Inspiracji” w składzie:
– phm. Magdalena Lenartowicz – komendantka warsztatów,
– phm. Magdalena Marecik – członkini komendy
– phm. Gracja Bober – członkini komendy

4) kadrze warsztatów dla członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich w składzie:
– hm. Jacek Kaflowski – komendant warsztatów,
– hm. Artur Sarnowski – członek komendy,
– hm. Joanna Moskal – członkini komendy,
– hm. Marek Klimowski – członek komendy

5) instruktorowi prowadzącemu na kursie komendantów hufców hm. Robertowi Nowakowi

13.2. Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie działań w ramach Betlejemskiego Światła Pokoju w Chorągwi Opolskiej ZHP:
– pwd. Małgorzacie Lenartowicz
– 41 Harcerskiej Drużynie Zeglarskiej z Hufca Opole-miasto

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie phm. Agnieszce Radziewicz z dniem 15 stycznia 2013 r.

15. Inne
15.1 Przyjmuję rezygnację z obowiązków członków kapituły OHOT
– phm. Paweł Sadło – Hufiec Opole-Miasto– przewodniczący
– pwd. Anna Turek – Hufiec Opole-Miasto
– pwd. Rafał Janowski – Hufiec Opole-Miasto

W związku z niemożnością kontynuowania pracy zespołu rozwiązuję z dniem 1 marca 2013 r. kapitułę OHOT oraz zwalniam z pełnionych obowiązków druhów:
– pwd. Marcin Żukowski – Hufiec Głuchołazy
– pwd. Przemysław Fecko – Hufiec Głuchołazy
– Piotr Maluszczak HO – Hufiec Opole-Miasto

Czuwaj!
hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account