Rozkaz L. 3/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                        Opole, 20 maja 2010 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 

Rozkaz L. 3/2010

 

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, o Uchwale Komendy Chorągwi z dnia  04.05.2010 r. w sprawie  w sprawie rozwiązania Hufca ZHP Opole – Rejon. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Informuję, o Uchwale Komendy Chorągwi z dnia  04.05.2010 r. w sprawie opłaty administracyjnej i odpłatności za Hal. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu
1.2.3. Informuję, że na wniosek Kapituły OHOT zatwierdzam zmiany w Regulaminie Opolskiej Odznaki Turystycznej OHOT. Regulamin ze zmianami stanowi  załącznik nr.1.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1. Na wniosek przewodniczącego Kapituły OHOT zwalniam z członkowstwa w Kapitule z dniem  1 maja 2010r dh. pwd Małgorzatę Setlak.
4.2.2 Na wniosek Przewodniczącego kapituły OHOT zwalniam z członkowstwa w Kapitule z dniem 1 maja 2010r dh. hm. Stanisława Jacka Chlebdę.
Dziękuję za wkład druha włożony na rzecz Kapituły OHOT.
4.2.3. Na wniosek Przewodniczącego kapituły OHOT zwalniam z członkowstwa w Kapitule z dniem 1 maja 2010r dh. hm. Elżbietę Pojasek – Ośko
4.2.4. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły OHOT powołuję w jej skład  z dniem 1 maja 2010r dh. Rafała Janowskiego HO – Hufiec Opole – Miasto
4.2.5. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły OHOT powołuję w jej skład  z dniem 1 maja 2010r dh. Roberta Kowalewskiego HR  – Hufiec Opole – Miasto
4.2.6. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły OHOT powołuję w jej skład  z dniem 1 maja 2010r pwd. Marcina Żukowskiego  – Hufiec Głuchołazy.
8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Harcerska Akcja Letnia
8.1.1. Mianuję pełnomocnikiem ds. Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Opolskiej hm. Elżbietę Pojasek-Ośko

 

Czuwaj!

hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz