Rozkaz L.3/ 2012

Komendant                                                             Opole, 4 maja 2012 r.

Chorągwi Opolskiej

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L3./2012

2. Hufce.

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów.

Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca Opole-miasto z dnia 20 kwietnia 2012 r.:

2.3.1. W sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Opole-miasto:

– hm. Marek Klimowski – przewodniczący
– phm. Agnieszka Kubicha
– phm. Tomasz Ciesielski

2.3.1. W sprawie wyboru członków Komendy Hufca ZHP Opole-miasto:

– hm. Jacek Kaflowski – komendant hufca
– pwd. Katarzyna Saj – skarbnik
– phm. Paweł Sadło – z-ca komendanta hufca
– phm. Agnieszka Radziewicz – z-ca komendanta hufca
– phm. Magdalena Lenartowicz
– pwd. Małgorzata Grabińska
– pwd. Małgorzata Lenartowicz

3. Chorągiew

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.1. Zwalniam z dniem 4 maja 2012 r. hm. Elżbietę Pojasek-Ośko z pełnienia obowiązków oraz z członkostwa w Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

3.5.2. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich powołuję w skład komisji z dniem 4 maja 2012 r. hm. Jacka Kaflowskiego – Hufiec Opole-miasto.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz