Rozkaz L. 2/2015

Opole, 22 lutego 2015 r.

Rozkaz L. 2/2015

Po raz kolejny świętujemy Dzień Myśli Braterskiej, Dzień, w którym myślami, czynami
i słowami jesteśmy jednością. Zarówno z tymi, którzy na co dzień są na drugiej części globu,
jaki z tymi, których spotykamy podczas naszej codziennej służby. Pokazujemy naszemu otoczeniu w imię jakich wartości żyjemy i jakie postawy są nam bliskie.

Druhny i Druhowie, w tym wyjątkowym dniu życzę sobie i Wam, abyśmy potrafili dzielić
i cieszyć się braterstwem nie tylko dzisiaj, ale również każdego kolejnego dnia. Niech ta radość dodaje nam otuchy i odwagi w stawianiu czoła kolejnym wyzwaniom.

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 2/2015 z dnia 22 lutego 2015 r.

Podaję do wiadomości:


1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.2. Informuję o Decyzji Naczelnika ZHP nr 54/2015 z dnia 22 lutego 2015 r. w sprawie przyznania  Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi”.


Dziękując za życzliwość i pomoc okazywaną harcerstwu, za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży przyznaję Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”:


– Barbara KAMIŃSKA – doradca marszałka województwa opolskiego ds. organizacji pozarządowych  na wniosek komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP,


11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

Chorągiew Opolska ZHP

146

pwd.

KornelaKulakHufiec ZHP Nysa

147

pwd.

GrzegorzNowackiHufiec ZHP Nysa

148

pwd.

MonikaMuzykaHufiec ZHP Opole

149

pwd.

RobertMnichHufiec ZHP Opole

150

phm.

RafałJanowskiHufiec ZHP Opole

151

pwd.

AgnieszkaBotulińskaHufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrza/harcmistrzyni

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza  phm. Pawłowi Sadło z Hufca Opole.

Gratuluję i trzymam kciuki za kolejne podejmowane przez Druha wyzwania instruktorskie.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz