Rozkaz L.2/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                     Opole, 28 stycznia 2011 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 Rozkaz L. 2/2011

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Podaję do wiadomości listę druhen i druhów uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca Kluczbork zwołanym na dzień  25 lutego 2011 roku z czynnym prawem wyborczym:

1. hm. Wolarczyk Wojciech – z-ca komendanta hufca
2. hm. Lewandowski Kazimierz – członek komendy hufca
3. phm. Wolarczyk Danuta – skarbnik hufca
4. phm. Rak Tadeusz – z-ca komendanta hufca
5. phm. Rak Przemysław – przewodniczący HKR
6. phm. Tysnarzewski Wojciech – drużynowy 3 DH
7. phm. Janik Łukasz – drużynowy
8. phm. Gąsiorowski Marcin – Szef klubu muzycznego
9. phm. Bulak Mateusz – z-ca przewodniczącego HKR
10. phm. Całka Łukasz – drużynowy 13 DH
11. phm. Wagner Paweł – komendant hufca
12. pwd. Dobrzyniecki Paweł – drużynowy 6 DH
13. pwd. Miśkiewicz Jan – kwatermistrz hufca
14. pwd. Makuch Mateusz – drużynowy 4 DH

3.  Chorągiew
3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich
3.5.1. Powołuję z dniem 28 stycznia 2011 roku następujące druhny i druhów w skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich:
– hm. Joannę Moskal, 
– hm. Iwonę Kozioł,
– hm. Marka Klimowskiego,
– hm. Adama Czarnołęskiego.

5. Mianowania instruktorów
5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 listopada 2010 roku zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Denes z Hufca Brzeg

15. Inne
15.1.  Na wniosek szefa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję  odznaki „Instruktor HSR” druhnie i druhowi:
– Martynie Polcyn – Hufiec Opole – Miasto
– Wojciechowi Urbaś – Hufiec Opole – Miasto

 

Czuwaj!

 hm. Artur Ośko

3 myśli na temat „Rozkaz L.2/2011

  1. Bardzo mocna, zachęcająca do zdobywania kolejnego stopnia KSI :)

  2. W skład ChKSI powołano nowych instruktorów, nie zwalniając poprzednich. Jaki więc pełny ich skład jest obecnie?
    Pozdrawiam ciepło – czuwaj!

  3. Zwolnienie ze składu komisji instruktorów, którzy wcześniej tworzyli ChKSI, znajdowało się w poprzednim rozkazie (L1/2011). Aktualny skład ChKSI w zakładce „komisje” :)

Dodaj komentarz