Rozkaz L. 2/2010

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Opole, 10 marca 2010r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

 
Rozkaz L. 2/2010

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia
3.3.1. Zwalniam hm. Elżbietę Pojasek – Ośko  z funkcji  szefa Biura Komendy Chorągwi 
z dniem 10 marca 2010r.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.
3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich:
3.6.1 Z dniem 3.02.2010r. przyznaję  uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich:
– Hufca ZHP Namysłów
– Hufca ZHP Kędzierzyn – Koźle
– Hufca ZHP Opole – Miasto
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Rozwiązuję z dniem 10 marca  2010r komendę Zimowej Akcji Szkoleniowej i odwołuję z jej skład:
– hm. Artura Ośko – komendant kursu
– hm. Elżbietę Pojasek-Ośko
– phm. Joannę Moskal
Serdecznie dziękuję za sumienne pełnienie służby instruktorskiej.

 

Czuwaj!

hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz