Rozkaz L. 15/2009

Opole , 10 listopad 2009 r.


Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 15/2009


2. Hufce
2.1. Rozwiązania i powołania
2.1.1. Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP:
1. Uchwałą nr.1/2009 z dnia 20 lipca 2009r.w sprawie rozwiązania Hufca ZHP
Byczyna rozwiązała Hufiec ZHP Byczyna.
Z dniem rozwiązania Hufca wygasają mandaty członków wszystkich władz
statutowych Hufca ZHP Byczyna.
2. Zmieniła przydział służbowy członków oraz przynależność jednostek
organizacyjnych z Hufca ZHP Byczyna do Hufca ZHP Praszka.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam z dniem 10.11.2009. hm. Artura Ośko z funkcji pełnomocnika ds. Harcerskiej Akcji Letniej

Czuwaj!
hm. Irena Bryła

Dodaj komentarz