Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!

To wezwanie do szerszego spojrzenia na otaczający nas świat i podjęcia prawdziwych działań. Przez 11 dni przyszłorocznych wakacji więcej niż
Czytaj dalej

ZLOT Chorągwi Opolskiej ZHP

Od dzisiaj w sprawach związanych ze Zlotem prosimy kontaktować się pod adresem zlot@opolska.zhp.pl
Czytaj dalej

Rozkaz L. 14/2013

Opole, 31 grudnia 2013 r.

Rozkaz L. 14/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2013 z dnia 29.11.2013

12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

12.2. Na wniosek komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym:

– z datą ważności do 21 listopada 2016 r. hm. Magdalenie LENARTOWICZ – Chorągiew Opolska i nadaję numer odznaki SOKK 690/2013.

13. Inne

Na wniosek Rady programowej Harcerskiej Szkoły Ratownictwa przyznaję złotą Odznakę  Honorową HSR Druhnom i Druhom:

– phm. Maciejowi STAŃCZAKOWI – Chorągiew Opolska.

1.      Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Powołuję z dniem 31.12.2013 r. Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej.

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–         Uchwała nr 88/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie pożyczki z GK ZHP

–         Uchwała nr 89/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Opole-miasto

–         Uchwała nr 90/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Nysa

–         Uchwała nr 91/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 09.12.2013 r. w sprawie zadysponowania środkami finansowymi Chorągwi Opolskiej będących w dyspozycji Hufca ZHP Krapkowice

–         Uchwała nr 92/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej ukarania hm. Ryszarda Kańtocha z Hufca ZHP Głubczyce

–         Uchwała nr 93/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

–         Uchwała nr 94/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody instruktorskiej komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP

1.2.2. Informuję o wyborze przez XXXVIII Zjazd ZHP hm. Jacka Kaflowskiego z Hufca Opole-miasto na członka Rady Naczelnej ZHP.

2.      Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów dokonanych w czasie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Brzeg w dniu 23 listopada 2013 r.:

–         hm. Krzysztof Pędziwiatr – komendant hufca

–         phm. Dariusz Drankowski – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

–         pwd. Aneta Lepert – zastępca komendanta hufca ds. programowych i kształceniowych

–         Wojciech Nizio – skarbnik hufca

–         pwd. Kamila Jelonek – członek komendy hufca

2.3.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów dokonanych w czasie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca Głubczyce w dniu 26 listopada 2013 r.:

–         phm. Katarzyna Mojzyk – komendant hufca

–         hm. Ryszard Kańtoch – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

–         phm. Zdzisława Bok – zastępca komendanta hufca ds. programowych i kształceniowych

–         phm. Agnieszka Kowalczyk – skarbnik hufca

–         phm. Urszula Grabowska – członek komendy hufca

–         pwd. Małgorzata Szuszkowska – członek komendy hufca

–         pwd. Liliana Hajda – członek komendy hufca

3.      Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.2.1. Informuję,  że w związku z wyborem druha  hm. Krzysztofa Pędziwiatra na funkcję komendanta Hufca Brzeg z dniem 23 listopada 2013 r. wygasł jego mandat Przewodniczącego i członka Chorągwianej Komisji Rewizyjnej

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję hm. Artura Ośko (ZOKK) przewodniczącym Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.2. Mianuję hm. Magdalenę Lenartowicz (SOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.3. Mianuję hm. Zbigniewa Skupińskiego (SOKK) członkiem wspierającym Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.4. Mianuję hm. Joannę Brach (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.5. Mianuję phm. Magdalenę  Marecik (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.6. Mianuję phm. Annę Narloch (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

3.4.7. Mianuję phm. Małgorzatę  Lenartowicz (BOKK) członkiem Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej z dniem 31.12.2013 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. W związku z podjęciem organizacji na terenie Opolszczyzny Ogólnopolskiego Złazu Seniorów 2014 powołuję z dniem dzisiejszym zespół organizacyjny złazu i mianuję koordynatorem zadania z ramienia Chorągwi Opolskiej ZHP hm. Krzysztofa Pędziwiatra

5.      Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Agnieszce Szczepanik z Hufca ZHP Opole-miasto

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. . Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Małgorzacie Grabińskiej z Hufca ZHP Opole-miasto

5.3.2. . Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Annie Turek z Hufca ZHP Opole-miasto

5.3.3. . Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 3.12.2013 r zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza druhowi pwd. Jakubowi Lasek z Hufca ZHP Opole-miasto

12. Kary organizacyjne

12.1. Na prośbę Naczelnika ZHP oraz w związku z uchwałą Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 93/I/2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, zmieniam decyzję z dnia 23.08.2013 r. w sprawie ukarania w części dotyczącej zakazu pełnienia obowiązków związanych z organizacją Hal i HAL

i pozostawiam druhowi phm. Piotrowi Łeśko z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle jako wymierzoną karę nagany.

12.2. Na prośbę Naczelnika ZHP oraz w związku z uchwałą Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 93/I/2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/I/2013 z dnia 20.08.2013 r dotyczącej nieprawidłowości w organizacji wyjazdu grupy harcerzy w czasie HAL 2013 przez instruktorów z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, zmieniam decyzję z dnia 23.08.2013 r. w sprawie ukarania w części dotyczącej zakazu pełnienia obowiązków związanych z organizacją Hal i HAL

i pozostawiam druhnie pwd. Joannie Niezgoda z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle jako wymierzoną karę nagany

12.2. Po rozpatrzeniu przez Chorągwianą Komisję Rewizyjną wniosku komendy chorągwi w sprawie zbadania nieprawidłowości w czasie Zbiórki Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz w związku z uchwałami Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Nr 3/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie nieprawidłowości w czasie Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 92/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 11.12.2013 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej ukarania hm. Ryszarda Kańtocha z Hufca ZHP Głubczyce, udzielam hm. Ryszardowi Kańtochowi z Hufca ZHP Głubczyce kary nagany.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Magdalenie Marecik z datą ważności do dnia 31.12.2016 r.

14.2 Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu SOKK o numerze 78/2010 hm. Łukasza Górowskiego z Hufca Brzeg

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu BOKK o numerze 490/2010 phm. Ewy Zawada z Hufca Kędzierzyn-Koźle

14.2.1 Informuję o wygaśnięciu BOKK o numerze 491/2010 phm. Moniki Gąsior z Hufca Kędzierzyn-Koźle

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.2.1 Przedłużam ważność BOKK hm. Iwony Kozioł z Hufca Kędzierzyn-Koźle do dnia 9.01.2017 r.

16. Sprostowania

Z powodu błędu, w rozkazie L.11/2013 w punkcie 8 Harcerska Akcja Letnia i Zimowa ponowione zostało błędnie zwolnienia z funkcji pełnionych w czasie HAL 2013. Zwolnienia z wyżej wymienionych funkcji jako prawidłowe  zostały dokonane w rozkazie L. 8/2013 z dnia 7 września 2013 r.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account