Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Czytaj dalej

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Czytaj dalej

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Rozkaz L. 13/2009

Opole 13 październik 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 13/2009


1. Zarządzenia i informacje.
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Informuję o wydaniu komunikatu Komendy Chorągwi nr 5/2009 z dnia 13.10.2009r. Treść komunikatu stanowi załącznik nr 1

1.2. Informacje.
1.2.1. Podaje do wiadomości że Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Chorągwianej propozycji programowej „Opolska Harcerska Odznaka Turystyczna” – OHOT oraz zatwierdziła:
– regulamin OHOT
– regulamin kapituły OHOT
Wyżej wymienione regulaminy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

3. Chorągiew
3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam phm. Krzysztofa Pędziwiatra z funkcji chorągwianego administratora lokalnego systemu Ewidencja ZHP z dniem 13.10.2009r.
Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.
3.3.2. Zwalniam phm. Krzysztofa Pędziwiatra z funkcji pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Jubileuszowego Zlotu 100-lecia Harcerstwa Polskiego “KRAKÓW 2010″

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję hm. Elżbietę Pojasek – Ośko na funkcję chorągwianego administratora lokalnego systemu Ewidencja ZHP z dniem 13.10.2009r.
3.4.2. Mianuję na phm. Sebastiana Zatylnego instruktorem do spraw harcerskich w Chorągwianym Zespole Programowym.
3.4.3 Mianuję pwd, Małgorzatę Setlak instruktorem do spraw harcerskich w Chorągwianym Zespole Programowym.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Rozwiązuję z dniem 13.10.2009r Komendę Zlotu Chorągwi Opolskiej i odwołuję z jego składu druhnę i druhów:
– phm. Dawida Zawada – komendanta zlotu
– hm. Artura Ośko – z-ca komendanta zlotu
– phm. Beatę Malajka – skarbnika zlotu

4.1.2 Odwołuję z funkcji druhny i druhów:
– hm. Elżbietę Pojasek – Ośko – komendantka podobozu zuchowego
– pwd. Sebastiana Matuszewskiego – komendanta podobozu harcerskiego
– pwd. Aleksandrę Izworską – komendantkę podobozu starszoharcerskiego
– phm. Tomasza Ciesielskiego – komendant podobozu NS-u
Dziękuję komendantom, obsługą podobozów oraz drużynie sztabowej za wzorowe wykonanie powierzonych zadań.
4.1.3 Odwołuję z funkcji komendanta II Chorągwianej Zbiórki Programowej hm. Artura Ośko.
4.1.4. Powołuję phm. Krzysztofa Pędziwiatra na funkcję komendanta Gniazda Opolskiego na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego “KRAKÓW 2010″

4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji
4.2.1 Zgodnie z Regulaminem OHOT powołuję Kapitułę w składzie:
– hm. Jacek Chlebda – hufiec Opole miasto,
– phm. Dariusz Kosakowski HO – hufiec Kędzierzyn-Koźle,
– phm. Beata Malajka HO – hufiec Kędzierzyn-Koźle,
– pwd. Małgorzata Setlak – hufiec Głuchołazy,
– pwd. Piotr Łeśko HO- hufiec Kędzierzyn-Koźle,
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – instruktor komendy chorągwi
4.2.2 Wyznaczam z ramienia komendy chorągwi pełnomocnika ds. OHOT hm. Artura Ośko – z-cę komendanta chorągwi ds. programowych.

5. Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.10.2009r zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza druhnie i druhowi:
phm. Elżbiecie Pojasek – Ośko
phm. Arturowi Ośko


Czuwaj!
hm. Irena Bryła


Załącznik nr 1
Zalącznik nr 2

Create AccountLog In Your Account