Rozkaz L. 13/2013

Opole, 29 listopada 2013 r.

Rozkaz L. 13/2013

1.      Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, o uchwale Chorągwianej Komisji Rewizyjnej Nr 3/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie nieprawidłowości w czasie Zbiórki Wyborczej Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP

1.2.2. Informuję, o uchwale Rady Chorągwi Nr 4/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie oceny realizacji kierunków działania Chorągwi Opolskiej w 2013 r.

1.2.3. Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–         Uchwała nr 85/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Brzeg

–         Uchwała nr 86/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 05.09.2013 r. w sprawie powołania organu tymczasowego Hufca ZHP Głubczyce

–         Uchwała nr 87/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 21.11.2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Opolska.biz sp. z o.o.

3.      Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam pwd. Małgorzatę Grabińską z funkcji instruktora ds. promocji w chorągwianym Zespole  Promocji i Internetu.

Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej w zespole.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję phm. Małgorzatę Lenartowicz szefem Zespołu Promocji i Internetu Chorągwi Opolskiej ZHP.

Życzę druhnie Gosi wielu sukcesów w kierowaniu zespołem.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów

4.3.1. Mianuję komendantem Kursu Przewodnikowskiego „Podróż do Itaki” Chorągwi Opolskiej ZHP phm. Małgorzatę Lenartowicz (BOKK).

  1. 5. Mianowania instruktorów

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.11.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Małgorzacie Lenartowicz z Hufca Opole-Miasto.

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.11.2013 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Robertowi Mnichowi.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Małgorzacie Lenartowicz z datą ważności do dnia 29 listopada 2016 r.

15. Inne

Zmieniam nazwę zespołu z: Zespół ds. Internetu i Promocji na: Zespół Promocji i Internetu.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz