Rozkaz L. 12/2013

Opole, 31 października 2013 r.

Rozkaz L. 12/2013

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 9/2013 z dnia 31.10. 2013 r.

7. Zaliczanie służby instruktorskiej

7.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej – zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym druhnom i druhom:

– hm. Arturowi OŚKO

2.   Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1 Podaję do wiadomości wyniki wyborów Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Kędzierzyn-Koźle z dnia 5.10.2013 r. w sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:

– phm. Joanna Polewska – komendant,

– Patryk Wewior­– skarbnik,

– pwd. Agnieszka Botulińska – z-ca komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą,

– pwd. Magdalena Palarczyk – z-ca komendanta hufca ds. programowych,

– hm. Artur Ośko – członek komendy hufca.

3.   Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam druhnę Martynę Abratkiewicz z obowiązków członka wspierającego Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 31.10.2013 r.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.2. Mianuję pwd. Violettę Sikorę na funkcję członka Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Opolskiej ZHP z dniem 31.10.2013 r.

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich

3.6.1. Z dniem 31.10.2013 r. przedłużam  uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Nysa do dnia 31.12.2015 r.

5.   Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.10.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni druhnie phm. Magdalenie Lenartowicz.

9. Zaliczanie służby instruktorskiej

9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2012/2013 następującym druhnom i druhowi:

– phm. Joannie Polewskiej z Hufca Kędzierzyn-Koźle

– phm. Zdzisławie Bok z Hufca Głubczyce

– phm. Dariuszowi Drankowskiemu z Hufca BrzegCzuwaj!

hm. Artur Ośko

Dodaj komentarz