Rozkaz L. 12/2009

Opole, 16 wrzesień 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L. 12/2009


3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam pwd. Rafała Pawlusia z funkcji szefa zespołu do spraw Internetu i promocji z dniem 17.09.2009r.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję  pwd. Michała Mroczek instruktorem ds. Internetu w Chorągwianym Zespole ds. Internetu i Promocji  z dniem 17.09.2009r.

3.4.2. Mianuję phm. Tomasza Ciesielskiego instruktorem ds. Nieprzetartego Szlaku w Chorągwianym Zespole Programowym

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1.Mianuję komendantów podobozów Zlotu Chorągwi Opolskiej

– phm. Elzbietę Pojasek-Ośko – Komendantem  podobozu zuchowego

– pwd. Sebastiana Matuszewskiego – Komendantem  podobozu harcerskiego

– pwd. Aleksandrę Izworską – Komendantem podobozu starszo harcerskiego

– phm. Tomasza Ciesielskiego – komendantem podobozu Nieprzetartego Szlaku

4.1.2.  Mianuję komendantem  II Chorągwianej Zbiórki Programowej phm. Artura Ośko

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia.

13.1. Na wniosek z-cy komendanta Chorągwi ds. programowych wyróżniam jako wzorcowy, program obozu harcerskiego przygotowany pod kierunkiem phm. Magdaleny Lenartowicz z Hufca Opole-Miasto.

15. Inne

15.1. Ogłaszam zakończenie Chorągwianego konkursu fotograficznego pod hasłem „Wakacyjne Przygody”.  Wyróżnieni zostali:

– pwd. Monika Rogozińska – hufiec Opole – Miasto

– pwd. Michał Mroczek – hufiec Nysa

– druhny: Elżbieta Piontek; Anna Kochet,  Anna Hajda – hufiec Kędzierzyn-Koźle.

Gratuluję.Czuwaj

hm. Irena Bryła