Rozkaz L. 1/2013

Opole, 12 stycznia 2013 r.

Rozkaz L. 1/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

– Uchwała nr 71/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 08.01.2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi
– Uchwała nr 72/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 08.01.2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z-cy komendanta chorągwi
– Uchwała nr 73/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 08.01.2013 r. w sprawie powołania z-cy komendanta chorągwi
– Uchwała nr 74/I/2013 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 10.01.2013 r. w sprawie zmiany terminu Nadzwyczajnego Zjazdu Chorągwi wyznaczonego uchwałą nr 71/I/2013
z dnia 8 stycznia 2013 roku.

1.2.1 Podaję do wiadomości wykaz delegatów na II Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi z czynnym prawem wyborczym:

1) hm. Artur Ośko – komendant chorągwi
2) hm. Jerzy Sobczuk – komendant Hufca Brzeg
3) hm. Ryszard Kańtoch – komendant Hufca Głubczyce
4) hm. Elżbieta Pojasek-Ośko – komendant Hufca Kędzierzyn-Koźle,
5) hm. Joanna Moskal – komendant Hufca Praszka
6) pwd. Agnieszka Nowałka – komendant Hufca Praszka
7) phm. Jacek Maciejowski – delegat Hufca Brzeg
8) pwd. Damian Mojzyk – delegat Hufca Głubczyce
9) hm. Robert Nowak – delegat Hufca Krapkowice, komendant hufca
10) phm. Dawid Zawada – delegat Hufca Kędzierzyn-Koźle
11) pwd. Dawid Garczarek – delegat Hufca Namysłów
12) phm. Joanna Brach – delegat Hufca Nysa
13) phm. Magdalena Marecik – delegat Hufca Nysa
14) hm. Jacek Kaflowski – Komendant Hufca Opole-miasto
15) phm. Jan Szczepanik – delegat Hufca Opole-miasto
16) phm. Marię Pobóg-Lenartowicz – delegat Hufca Opole-miasto, z-ca komendanta chorągwi
17) pwd. Justyna Misiek – delegat Hufca Praszka
18) pwd. Zofia Cholewa – komendant Hufca Niemodlin
19) Tomasz Gryczka – skarbnik chorągwi

3. Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi
3.2.1. Informuję, że komenda chorągwi z dniem 8 stycznia 2013 roku przyjęła rezygnację z funkcji z-cy komendanta chorągwi i odwołała ze swojego składu hm. Elżbietę Pojasek-Ośko
Bardzo dziękuję druhnie Eli za wkład pracy, włożony w proces przebudowy Chorągwi Opolskiej ZHP, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dwóch lat.
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję phm. Marię Pobóg-Lenartowicz na funkcję z-cy komendanta chorągwi z dniem 8.01.2013 r.
Życzę druhnie wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

Czuwaj!
hm. Artur Ośko