Konkurs na funkcję Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. BŚP

Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP ogłasza konkurs na Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. Betlejemskiego Światła Pokoju.Jeśli chcesz:sprawdzić się w organizacji wydarzenia
Czytaj dalej

Harcmistrzyni Maria Magdalena Pobóg – Lenartowicz nową Komendantką Chorągwi!

Wczoraj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu obradował V Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Opolskiej. Został on zwołany w celu wyboru
Czytaj dalej

Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Rozkaz L. 11/2011

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Opole, 29 listopada 2011 r.

Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L.11/2011

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 11/2011 z dnia 30 października 2011 r.

Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.2. Chorągiew Opolska

Zjazd Hufca ZHP Nysa w dniu 1 października 2011 r. wybrał na funkcję komendanta hm. Adama MAZGUŁĘ.

3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.7. Zwalniam z funkcji członka zespołu ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą
hm. Artura OŚKO – Chorągiew Opolska.

3.1.8. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii hm. Jacka KAFLOWSKIEGO – Chorągiew Opolska.

3.1.9. Zwalniam z funkcji instruktora Wydziału Nowych Technologii pwd. Jarosława MIAZGĘ – Chorągiew Opolska.

3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.2. Powołuję komendę Rajdu Grunwaldzkiego 2012 w składzie:

– phm. Beata MALAJKA – Chorągiew Opolska – zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych

3.3.4. Rozwiązuję komendę II Zlotu Kadry ZHP w składzie:

– hm. Artur OŚKO – zastępca komendanta ds. organizacyjnych

3.3.5. Rozwiązuję komendę IV Zlotu Drużynowych w składzie:

– hm. Elżbieta OŚKO – Chorągiew Opolska – członkini komendy ds. drużynowych gromad zuchowych.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości  decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 30 września 2011 r. i 15 października 2011 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

–    hm. Adam MAZGUŁA

–    hm. Krzysztof  PĘDZIWIATR

–    hm. Joanna MOSKAL

–    hm. Elżbieta POJASEK- OŚKO

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Opolska ZHP

–    phm. Grażyna ORZECHOWSKA

–    hm. Leszek SROKA

–    hm. Jerzy SOBCZUK

13. Inne

13.4. Podaję do wiadomości aktualne składy Wydziałów Głównej Kwatery ZHP:

Wydział Programowy:

– pwd. Anna NARLOCH – Chorągiew Opolska – członkini zespołu wychowania patriotycznego i obywatelskiego

Wydział Specjalności:

– pwd. Piotr ŁEŚKO – Chorągiew Opolska – szef Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

– phm. Dariusz KOSAKOWSKI – Chorągiew Opolska – zastępca szefa Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

– phm. Beata MALAJKA – Chorągiew Opolska – członkini Inspektoratu Turystyczno-Krajoznawczego

Wydział Systemów Informatycznych:

– hm. Jacek KAFLOWSKI – Chorągiew Opolska – kierownik

– pwd. Jarosław MIAZGA – Chorągiew Opolska – instruktor

– phm. Jan SZCZEPANIK – Chorągiew Opolska – instruktor

Wyjątek z rozkazu Naczelnika ZHP L. 12/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.

Podaję do wiadomości informacje dotyczące Chorągwi Opolskiej ZHP:

13. Inne

Przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich:

– Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Opolskiej do dnia 30.11.2012 r.

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1 Polecam przeprowadzenie weryfikacji uprawnień hufcowych komisji stopni instruktorskich do prowadzenia prób podharcmistrzowskich, w terminie od dnia 1 grudnia 2011 do dnia 15 marca 2012 roku. Do przeprowadzenia procedury wyznaczam Chorągwianą Komisję Stopni Instruktorskich.

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o uchwale Rady Chorągwi nr 6/2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie kandydatury przedstawiciela Rady Chorągwi Opolskiej ZHP w Radzie Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą OPOLSKA.BIZ

1.2.2    Informuję o uchwałach komendy chorągwi:

–    Uchwała nr 40/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.11.2011 w sprawie  zrzeczenia się prawa przekazania nieruchomości Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego w wykonaniu Uchwały XXXIII Zjazdu ZHP wprowadzającej zmiany do Statutu ZHP

–    Uchwała nr 41/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 23.11.2011 w sprawie zmiany w uchwale nr 21/I/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej utworzenia wyodrębnionej działalności gospodarczej Chorągwi Opolskiej ZHP

–    Uchwała nr 42/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.11.2011 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  „Opolska.biz” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

–    Uchwała nr 43/I/2011 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 28.11.2011 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Niemodlin w celu wyboru władz statutowych lub rozwiązania hufca

Dokumenty wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.opolska.zhp.pl

3. Chorągiew

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.1. Mianuję na funkcję przewodniczącego Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich hm. Marka Klimowskiego z dniem 1 marca 2011 roku.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu brązowym – nr BOKK 546/2011 z ważnością do dnia 29 listopada 2014 r. phm. Joannie Brach – Hufiec Nysa.

Czuwaj!

hm. Artur Ośko

Create AccountLog In Your Account