Rozkaz L. 11/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Opole, 11 września 2009 r.
Komendant Chorągwi Opolskiej

Rozkaz L.11/2009

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, iż Rada Chorągwi na swym posiedzeniu w dniu 10 września 2009r. wybrała na funkcję Przewodniczącego Rady Chorągwi pwd. Sebastiana Matuszewskiego.
1.2.2. Informuję, iż Rada Chorągwi na swym posiedzeniu w dniu 10 września 2009r. uzupełniła swój skład, powołując na członka Rady Chorągwi hm. Tadeusza Śmieję.

3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję phm. Elżbietę Ośko na funkcję Szefowej biura Komendy Chorągwi z dniem 15.09.2009r.
Życzę druhnie Eli wielu sukcesów w kierowaniu biurem.

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
8.1.1. Zwalniam hm. Stanisława Wojtasika z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Namysłów, w Jaremcze – Ukraina, odbywającego się w dniach 6 – 19.07.2009 r.
Zwalniam phm. Tomasza Ciesielskiego z funkcji komendanta Obozu Stałego i Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Opole-Miasto, w Kobylej Górze, odbywającego się w dniach 6 – 26.07.2009 r.
Zwalniam phm. Agnieszkę Radziewicz z funkcji komendantki Obozu Stałego i Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Opole-Miasto, w Gołuniu – Wdzydze, odbywającego się w dniach 28.06 – 15.07.2009 r.
Zwalniam phm. Elżbietę Pojasek-Ośko z funkcji komendantki Kolonii Zuchowej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, w Ośrodku „Perkoz”, odbywającego się w dniach 6 – 19.07.2009 r.
Zwalniam hm. Bogusława Wojtusia z funkcji komendanta Rejsu po Zalewie Szczecińskim Hufca ZHP Krapkowice, odbywającego się w dniach 4- 11.07.2009 r.
Zwalniam phm. Janusza Włodarczyka z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Brzeg,
w Jarosławcu, odbywającego się w dniach 1 – 14.07.2009 r.
Zwalniam pwd. Grzegorza Kucharczyka z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Krapkowice, w Krynicy Morskiej, odbywającego się w dniach 8 – 21.08.2009 r.
Zwalniam phm. Sebastiana Zatylnego z funkcji komendanta Obozu Stałego Chorągwi Opolskiej, w Nasicznym, odbywającego się w dniach 29.06 – 13.07.2009 r.
Zwalniam phm. Grzegorza Krzyśków z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Niemodlin, w Marianówce, odbywającego się w dniach 27.06 – 10.07.2009 r.
Zwalniam phm. Magdalenę Lenartowicz z funkcji komendantki Obozu Stałego Hufca ZHP Opole-Miasto, w Przerwankach, odbywającego się w dniach 5- 21.07.2009 r.
Zwalniam hm. Tadeusza Wilka z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Nysa,
w Kostkowicach, odbywającego się w dniach 20.07- 6.08.2009 r.
Zwalniam phm. Grzegorza Nowałkę z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Praszka,
w Niesulicach, odbywającego się w dniach 17- 29.07.2009 r.
Zwalniam hm. Stanisława Jacka Chlebdę z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Opole-Miasto, w Lginiu, odbywającego się w dniach 5- 24.08.2009 r.
Zwalniam hm. Łukasza Górowskiego z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Brzeg,
w Rygolu, odbywającego się w dniach 12- 30.07.2009 r.
Zwalniam phm. Pawła Wagnera z funkcji komendanta Obozu Stałego Hufca ZHP Kluczbork,
w Mielnie – Unieściu, odbywającego się w dniach 30.07- 12.08.2009 r.
Zwalniam phm. Małgorzatę Kitę z funkcji komendantki Obozu Stałego Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle, w Pobierowie, odbywającego się w dniach 27.07 – 9.08.2009 r.
Zwalniam dh. Grażynę Dańczak z funkcji komendantki Obozu Stałego Hufca ZHP Grodków,
w Międzywodziu, odbywającego się w dniach 1- 15.08.2009 r.

16. Sprostowania
16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L.10/2009 z dnia 20 lipca 2009r. w punkcie 2.1.1. błędnie podano informację o rozwiązaniu Hufca ZHP Byczyna. Było: Z dniem 20 lipca 2009r. rozwiązuję Hufiec ZHP w Byczynie, a powinno być: Z dniem 20 lipca 2009r. Komenda Chorągwi rozwiązuję Hufiec ZHP w Byczynie, jednocześnie informuję, że z dniem rozwiązania wygasają mandaty członków wszystkich władz statutowych hufca.

Czuwaj!

/-/ hm. Irena BRYŁA